Annons
X
Annons
X

Vad är våra barns liv värda?

Vaccinationen mot svininfluensan gav våra barn narkolepsi, en livslång och svår sjukdom. Våra barn har offrats för att Sveriges befolkning inte skulle få svininfluensa. Vi kräver att staten nu tar fullt ekonomiskt och medicinskt ansvar för våra barn – i all framtid, skriver sex föräldrar i Narkolepsiföreningen.

[object Object]
Vi föräldrar tog vårt ansvar och lät vaccinera våra barn. Nu vill vi att regeringen tar sitt ansvar och tryggar våra narkolepsidrabbade barns framtid, skriver sex föräldrar som sitter i styrelsen för Narkolepsiföreningen. Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | NARKOLEPSI

I dag vet vi att minst 150 barn och ungdomar drabbats och vi får kontakt med fler varje vecka.

För två år sedan genomförde svenska staten den största vaccinationskampanjen någonsin i Sverige. En kampanj som innebar massvaccination av svenska befolkningen mot svininfluensa.

Vi föräldrar tog då vårt ansvar, vi lät vaccinera våra barn. I dag två år senare vet vi att våra barn och ungdomar, minst 150 stycken, drabbats av narkolepsi till följd av vaccinationen med Pandemrix. En livslång sjukdom med mycket svåra symtom och komplicerad medicinering. De senaste två åren har vi föräldrar fått besked och erfarenheter som vi aldrig tidigare kunnat föreställa oss.

Annons
X

Vi har fått besked om att våra barn har fått ett livslångt handikapp och behöver äta beroendeframkallande mediciner med svåra biverkningar för att klara sin vardag. Vi har sett hur våra barn har svåra hallucinationer där de ser otäcka saker, vi har också sett hur de ramlar när de får kataplexier, ett tillstånd som innebär att man tappar muskelstyrkan i benen när man skrattar eller får andra starka känslor. Våra barn får trötthetsattacker och många har sömnproblem nattetid.

Före vaccinationen gjorde staten noggranna analyser om vad som skulle hända om vi inte vaccinerade oss. I en utredning beskrevs de ekonomiska konsekvenser som samhället skulle drabbas av om epidemin slog till. I Smittskyddsinstitutets rapport 4:2009 redovisar man en besparing för samhället på 2,5 miljarder om man uppnådde en vaccinationsgrad på minst 60 procent. Men var finns en analys över konsekvenser om någon skulle drabbas av allvarliga biverkningar efter vaccinationen?

När staten lät vaccinera 6,5 miljoner människor friskrev de läkemedelstilverkaren GlaxoSmith Kline (GSK) från ansvar utan att säkra upp hur de som nu fått allvarliga biverkningar skall ersättas. Vem hade staten tänkt skulle betala ”notan” för vaccinationskampanjen om något blev fel? Nu är det dags att statminister Fredrik Reinfeldt och resten av regeringen tar ansvar. Vi kräver att staten tar fullt ekonomiskt och medicinskt ansvar för våra barn och ungdomar, nu och i all framtid. Vi kräver också att de får rätt till ombud under hela den tid skaderegleringen kommer att pågå.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I Sverige har vi Läkemedelsförsäkringen som gäller om vi blir skadade eller får allvarliga biverkningar av ett läkemedel. I Läkemedelsförsäkringen som är läkemedelsindustrins försäkringsbolag finns ett villkor som innebär ett ”ersättningstak” på 150 miljoner kronor. Försäkringen skall räcka till alla som fått narkolepsi efter Pandemrixvaccinationen oavsett hur många de är. I dag vet vi att det är minst 150 barn och ungdomar som drabbats och vi får kontakt med fler varje vecka.

  På Socialstyrelsens hemsida kan man läsa att ”endast hälften av de som drabbas av narkolepsi
  kan ha ett hel- eller deltidsarbete”.
  Det innebär alltså att den andra hälften inte kan arbeta alls.
  Detta är fruktansvärda fakta för oss föräldrar med drabbade barn. Om dessa uppgifter gäller när våra barn skall ut i arbetslivet kommer varje barn som blir helt arbetsoförmöget att behöva en ekonomisk ersättning för inkomstbortfall med minst 12 miljoner kronor under en hel livstid. Med enkel huvudräkning förstår vi att Läkemedelsförsäk
  ringen inte kommer att räcka till.

  Alla drabbade måste också få rätt till ett eget ombud. Det är helt orimligt att det skall falla på varje enskild förälder att bevaka de ekonomiska och juridiska frågorna, flera har inte den kunskapen. I Sverige har man rätt till ombud om man mördar någon, men om man får ett livslångt handikapp av ett läkemedel som staten rekommenderat så får man stå för ombudskostnaderna själv. Barnen och ungdomarna skall ha samma rätt till ombud oavsett vilka kunskaper eller ekonomiska förutsättningar föräldrarna har. I den här frågan är det en lucka i lagen och man följer inte FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel tre.

  Våra barn har offrats för att Sveriges befolkning, vi alla, inte skulle drabbas av svininfluensa. Det är ett oerhört högt pris våra barn fått betala för detta. Vi ställer frågan till dig Fredrik Reinfeldt och dina ministrar, vad är våra barns liv värda?

  Vi har organiserat oss och bildat Narkolepsiföreningen. Vi har kontaktat Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsförsäkringen, Försäkringskassan, allt för att få den medicinska, samhälleliga och ekonomiska hjälp som våra barn behöver. Vi har tvingats vara påstridiga i de frågor vi drivit som kan tyckas självklara. Vi har ordnat en träff så att alla föräldrar fick möjlighet till information från berörda myndigheter. Utifrån vår svåra situation har vi har gjort väldigt mycket som också underlättat för alla myndigheter.

  Vi har gjort allt vad vi kan för att hjälpa våra barn. Nu måste vi få garantier för att våra barns framtid är tryggad.
  Våra barn skall ha samma förutsättningar som alla andra barn.

  STYRELSEN FÖR NARKOLEPSIFÖRENINGEN:

  TOMAS NORBERG

  pappa till Simon 17 år, ordförande Narkolepsiföreningen Sverige

  MARGARETA ERIKSSON

  mamma till Gustaf 16 år, vice ordförande Narkolepsiföreningen

  MARIA GIMBRO

  mamma till Alice, 10 år

  AYLIN BLOM

  mamma till Jennifer, 15 år

  HERMAN AFZELIUS

  pappa till Arvid, 10 år

  LENNART REUTER

  pappa till Sara, 16 år

  Annons
  Annons
  X

  Vi föräldrar tog vårt ansvar och lät vaccinera våra barn. Nu vill vi att regeringen tar sitt ansvar och tryggar våra narkolepsidrabbade barns framtid, skriver sex föräldrar som sitter i styrelsen för Narkolepsiföreningen.

  Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X