Peter Landelius:Vad är spanskan värd?

Språket är det ekonomiska utbytets förutsättning och främsta redskap. En ny studie visar hur det spanska språkets växande status korrelerar med ekonomierna i de länder där det används.

Under strecket
Publicerad
Annons

När internet inledde sitt segertåg över världen gjorde Sverige inte ens ett försök att rädda sina svårersättliga bokstäver å, ä och ö. Internets standardiseringsgrupp (IESG) talar engelska och ville inte gärna hantera bokstäver utanför världsspråkets räckvidd. Där förelåg naturligtvis en avsevärd prejudikatrisk: det finns tusentals aktiva språk och många av dem har konstigare bokstäver än så. Spanien förde dock en intensiv och slutligen segerrik kamp för sitt alfabets unika unika bokstav, ñ. Det fanns goda skäl för både kampen och segern.

För inte så länge sedan gjorde den spanska akademin, Real Academia Española de la Lengua, fortfarande anspråk på att vara den högsta auktoriteten för att tolka, bevara och utveckla det språk som talas av omkring 400 miljonermänniskor i hela världen. Nu råder en annan ordning. 22 spanskspråkiga akademier i lika många länder arbetar på jämställd fot med alltmer ambitiösa projekt, de vill skapa allt flera lexika över en rik och varierad ordskatt och de försöker vidmakthålla en gemensam grammatik. Det första världsmötet mellan de spansktalande akademierna ägde rum i Zacatecas i Mexiko 1997.

Annons
Annons
Annons