Annons

Vad är Kids Hack Day?

Carl Bärstad, grundare av Kids Hack Day, vill fylla vad man tycker är ett tomrum i skolans teknikundervisning.

Under strecket
Publicerad

Carl Bärstad.

Foto: PRIVAT

–Vi arrangerar events där barn får utforska teknik på ett engagerande och spännande sätt. Vi jobbar med teknik i bred bemärkelse, men har särskild fokus på programmering som vi tror är en viktig nyckel för barn att förstå sin omvärld. Initiativet startade i Sverige, men det är en global rörelse och Kids Hack Day har arrangerats i flera städer utöver Stockholm, däribland Kampala och San Francisco.

Hur länge har ni funnits?

Annons
Annons
Annons