Annons
X
Annons
X

Vad är en rekonstruktion?

SvD:s Tove Carlén bad advokaten Anna Lööv att svara på några frågor kring hur en företagsrekonstruktion går till.

[object Object]
Anna Lööv, jurist. Foto: Pär Olsson.

** Vad är en företagsrekonstruktion?**

Det är ett särskilt tillstånd för företag med betalningssvårigheter att få skydd mot konkurs och utmätning under en viss period för att få möjlighet att rekonstruera sin verksamhet.

Det sker genom att tingsrätten utser en rekonstruktör som undersöker om verksamheten kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske, och om det finns förutsättningar att träffa en ekonomisk uppgörelse med fordringsägarna.

Annons
X

** Vad är skillnaden mellan konkurs och företagsrekonstruktion?**

Vid en konkurs avvecklar man företaget definitivt. Vid en företagsrekonstruktion försöker man avveckla bolagets skulder utan konkurs så att verksamheten kan fortsätta helt eller delvis.

** Hur påverkas fordringsägarna vid en rekonstruktion?**

Företaget som är under rekonstruktion får inte betala några skulder och fordringsägarna kan inte heller få betalt genom exekutiva åtgärder, till exempel utmätning eller konkurs (med vissa undantag).

Syftet är att ge företaget rådrum för att lösa betalningsproblemen. Rekonstruktören måste samråda med fordringsägarna i viktigare frågor och försöker oftast få till stånd en betalningsuppgörelse med dem.

En rekonstruktion pågår normalt i tre månader med viss möjlighet till förlängning i upp till ett år. Om skulderna inte har kunnat avvecklas inom denna tid har rekonstruktionen misslyckats och företaget kan försättas i konkurs.

** Kan det bli aktuellt med personalneddragningar vid en rekonstruktion?**

Rekonstruktionsplanen omfattar ofta personalneddragningar och nedläggning av delar av verksamheten.

Läs mer:

Annons
Annons
X

Anna Lööv, jurist.

Foto: Pär Olsson. Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X