Annons

Nicklas Berild Lundblad:Vad är en näsa värd?

Foto: Joanna Andreasson
Under strecket
Publicerad

I Ur-Nammus lag stadgas att den som skär av en annan näsan med en kopparkniv måste betala två tredjedels mina silver. Lagen, som är en av de äldsta vi känner till, säger också att den som skär av en annan en fot måste bota tio shekel. Det kanske mest anmärkningsvärda med detta är att lagen översätter kroppsskada till ekonomisk skada. Det är en överraskande modern metod, jämfört med vad som sedan skulle följa i historien.

Hammurabis lag, och den i Bibeln återgivna regeln om öga för öga, tand för tand, riktar istället in sig på att ersätta kroppsskada med kroppsskada. Denna lex talionis återfinns sedan i flera olika rättssystem, och det är inte utan att man misstänker att det fru Justitia har i vågskålen är en eller annan kroppsdel som skall vägas mot det missdåd som hon utvärderar.

Annons
Annons
Annons