Annons

Vad är det vi medverkar till?

SURROGATMÖDRAR En hel industri har växt fram kring surrogatmödrar och det liknar organhandel med fattiga kvinnor inblandade. Deras rättslöshet väcker tankar kring etik och värderingar, skriver familjerättssocionomen Lotti Sörelius.

Uppdaterad
Publicerad

I mitt arbete som familjerättssocionom i Mellansverige har jag nyligen handlagt en utredning gällande adoption av ett barn, som har fötts av en surrogatmamma i Indien. Ett par liknande ärenden har utretts av mina kollegor. Detta är ett nytt område för oss familjerättssocionomer och väcker en mängd tankar om etik och värderingar och fick mig att ställa frågan: Vad är det vi medverkar till?

När man googlar på surrogatmor finns en mängd information gällande området och man förstår att det är en industri som ökar över hela världen. På internet kan man få uppgifter om hur verksamheten går till, hur mycket ett barn kostar i olika länder och förslag på kontakter. Förmedlingen av ett barn kostar mellan 250000 kronor och 600000 kronor, beroende på vilket land man vänder sig till. De billigaste länderna är låglöneländer som Indien och Ukraina. I USA kostar det dubbelt så mycket. Av dessa pengar får surrogatmodern en mycket marginell del, men det motsvarar i Indien ungefär tio årslöner för en fattig kvinna.

Annons
Annons
Annons