Annons

”Vad är det Sverige ska lära av Israel?”

Bilden som Anders Persson ger av orsaker till terrorism är onyanserad, skriver doktoranden Robin Bankel i en replik.

Under strecket
Publicerad

Robin Bankel

Foto: Privat

På SvD Debatt 11/4 skrev statsvetaren Anders Persson att Sverige har mycket att lära av Israel. Vad framgår inte. Mer tydligt är att Persson, med hänvisning till modern terrorforskning, behandlar terrorism som ett resultat av autonoma ideologier, snarare än de hybrider som uppstår bland annat genom politik och personliga erfarenheter. Visst pekar han på kombinationen av ”religiös inspiration och legitimitet med personlig hopplöshet och utsatthet i vardagen” som bakomliggande orsaker till vad han kallar ”folklig terrorism”. Men analogin mellan Israel och Sverige vittnar om en onyanserad bild av terrorismernas (sic!) orsaker.

För det första förefaller det vara tämligen uppenbart att mer organiserade former av terrorism i Israel har sjunkit till följd av mycket repressiva metoder i de ockuperade områdena, där den palestinska befolkningen numera hålls undan det suveräna Israel genom murar och stängsel. Att just östra Jerusalem – som Israel försökt annektera sedan 1967 men som av omvärlden anses vara ockuperat territorium – är skådeplats för många av de senaste attackerna mot Israeliska säkerhetsstyrkor är således inte särskilt förvånande.

Annons
Annons
Annons