Annons
X
Annons
X

Vaccin mot hivviruset är ett misslyckande

SLUTREPLIK | DJURFÖRSÖK

Det var roligt att få ett svar på vår debattartikel av Björn Vennström, som är ansvarig för aporna på nordens enda laboratorium som utför djurförsök (
Brännpunkt 25/4). Vi har bjudit in honom till en offentlig debatt tidigare, men han har då bestämt tackat nej.

I artikeln skriver Björn Vennström att aporna som hålls vid AFL vistas i stora voljärer. Vi ställer oss frågan när de övriga burarna där aporna hålls två och två avvecklades? Att det finns ett fåtal voljärer där ett fåtal apor som inte ingår i försök fått vistats, det vet vi om sedan länge. Men sedan när avvecklades de andra burarna?

Björn Vennström fortsätter med att säga att tack vare att vi bedriver forskning på apor i Sverige så blir djurhållningen bättre än i länder med svaga djurskyddslagar. Ändå väljer AFL en leverantör av apor i Kina som är starkt kritiserad, framför en i ett land med starkt djurskydd. Hur kommer det sig?

Annons
X

AFL menar att viltfångade apor inte använts på 25 år. Det här stämmer inte. Det finns en utredning om importen av apor 1986–1996 där det finns bevis för att apor importerats till Sverige för djurförsök. I ett protokoll från riksdagen 13 april 1993 bekräftar även den dåvarande miljöministern Olof Johansson att viltfångade apor importerats.

I ett av hälsointygen för 32 kinesiska apor som exporterats till SMI står det faktiskt att de levererade aporna är ”Wild Primates”. Den kinesiske veterinären Li Xiaohang har dock i ett annat intyg sagt att de ska vara destinationssuppfödda.

Till tidningen
Expressen har en representant för SMI tidigare sagt att han inte kan garantera att aporna inte är viltfångade.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Björn Vennström säger att vår förståelse av hivviruset och att bromsmediciner tagits fram är resultat av medicinsk forskning på djur. Långt ifrån alla forskare håller med om det uttalandet och med över 100 vacciner mot hiv skapade i icke-mänskliga primater så finns inte ett endaste som förhindrar hiv hos människor. Det är ett hundraprocentigt misslyckande med att ta fram ett hivvaccin för människor vilket verkligen bör ifrågasätta användandet av apor för en mänsklig sjukdom.

  Vi anser att forskningen för att få fram ett vaccin mot hiv/aids är oerhört viktig och just därför bör man frångå användningen av primater.

  Vi har tidigare bjudit in Björn Vennström och Karolinska Institutet till en offentlig debatt om användningen av apor för djurförsök, men de har tackat nej. Vi föreslår ännu en gång en debatt öppen för allmänheten där denna viktiga fråga debatteras.

  Det är viktigt att allmänheten som med skattepengar finasierar en stor del av djurförsöken på apor får ta del av den debatten.

  ANDRE MENACHE

  veterinär och chef för Antidote Europe

  DANIEL ROLKE

  Djurrättsalliansen

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X