Annons
X
Annons
X

V: Regeringen måste tala klarspråk om Turkiet

Nu behöver Margot Wallström och rege­ringen göra sitt val. Ska Sverige vara en kraft för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet och tala klarspråk om de övergrepp som dagligen begås? Eller ska vi understödja Turkiets övergrepp? Det skriver Hans Linde, utrikespolitisk talesperson (V).

[object Object]
Med Margot Wallström var vi många som hoppades att engagemanget för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet skulle prioriteras. När Wallström i augusti tog emot kurden och ledaren för HDP, Selahattin Demirtaş, stärktes dessa förhoppningar, skriver Hans Linde. Foto: Bertil ­Ericson/TT

DEBATT | DEMOKRATI

EU:s och Sveriges stöd kan komma att bidra till ytterligare brott mot de mänskliga rättigheterna.

Redan i sina första uttalanden som utrikes­minister utlovade Margot Wallström att hon skulle föra en femi­nistisk utrikespolitik. Det var uttalanden som skapade hopp, även långt bortom Sveriges gränser. Efter åtta långa år med Carl Bildt var längtan stor efter en konsekvent svensk röst i världen för feminism, solidaritet och fred.

Förhoppningarna förstärktes när regeringen ­erkände Palestina, talade klarspråk om diktaturen i Riyadh och när man till slut sa upp det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. När Wallström omsatt retoriken om feministisk utrikes­politik till konkreta initiativ så har det med rätta berömts.

Annons
X

Men det finns också en annan sida av regeringens utrikespolitik. Löftena om att erkänna Väst­sahara har svikits. Samarbetet med Nato fördjupas. Den svenska vapenexporten till diktaturer fort­sätter. Näringsministern åker i skytteltrafik till förtryckarregimer för att kränga svenska varor. Här har utrikespolitiken snarare känts långt mer färgad av Bildts realpolitik än av Wallströms feminism.

Regeringen står nu inför ett utrikespolitiskt vägval. Det är svårt att med trovärdighet hävda att man är en feministisk röst i världen samtidigt som Sverige exporterar vapen till förtryckarregimer. Det går inte att både vara en kraft för nedrustning i världen och ingå ett värdlandsavtal med Nato. Dambergs exportoffensiv i Teheran, Dubai och Beijing står i tydlig konflikt med regeringens retorik om mänskliga rättigheter. Jag hoppas att regeringen tar ­chansen när de i dag presenterar sin utrikes­politiska deklara­tion och väljer att vara en konsekvent röst för mänskliga rättigheter, solidaritet och feminism.

På få ställen blir detta vägval så tydligt som i rege­ringens förhållningssätt till Turkiet. I Bildt hade Turkiet sin närmsta allierade i EU och få lyckades som Bildt ursäkta och ignorera den tydligt negativa utvecklingen i landet. Med Wallström var vi många som hoppades att engagemanget för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet skulle väga tyngre än strategiska allianser med Ankara och möjlig­heten till svenska affärer. När Wallström i augusti tog emot kurden och ledaren för vänsterpartiet HDP, Selahattin Demirtaş, på Arvsfurstens palats stärktes dessa förhoppningar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sedan i somras har utvecklingen entydigt gått åt fel håll i Turkiet. Över 400 av HDP:s kontor har attacke­rats, tusentals oppositionella, journalister och aktivister har fängslats och våldet trappas upp i en rad kurdiska städer. Hitintills har fler än 300 civila dödats.

  När behoven vuxit av en omvärld som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet, har EU:s röst tystnat. Den 29 november höll EU och Turkiet ett gemensamt toppmöte. Trots våldet och övergreppen valde EU att utlova viseringslättnader och att fler kapitel ska öppnas i Turkiets medlemskapsförhandlingar. EU utlovade dessutom 3 miljarder euro i stöd till Turkiet för att de ska stoppa flyktingar från att ta sig in i unionen. Sverige ska bidra med över 700 miljoner kronor. Det har blivit så viktigt att förmå Turkiet att stoppa flyktingar från att ta sig över Medelhavet att EU är berett att kompromissa om de mänskliga rättigheterna i landet.

  Amnesty och Human Rights Watch kritiserar avtalet med Turkiet och menar att det resulterat i en tuffare, i vissa fall inhuman behandling av flyk­tingar som kommer från Syrien. EU:s och Sveriges stöd kan komma att bidra till ytterligare brott mot de mänskliga rättigheterna i landet.

  Regeringen har många gånger upprepat att EU:s förhållande till sitt grannskap ska utgå från en mer-för-mer princip. Demokratiska framsteg ska belönas med fördjupat samarbete. Men i fallet Turkiet ser vi det rakt motsatta; Recep Tayyip Erdoğans allt mer auktoritära styre har på punkt efter punkt belö­nats. Rege­ringen har inte genomfört riks­dagens beslut om att erkänna folkmordet 1915 i dåvarande Ottomanska riket. Mikael Damberg har pekat ut Turkiet som ett av de länder som ska prioriteras högst i regeringens exportstrategi. Nu ska 700 miljoner betalas ut till Ankara för att hindra att personer på flykt ska ­kunna söka ett bättre liv. Signalen till Erdoğan och till Turkiets befolkning om var Sverige står är tydlig.

  Nu behöver Wallström och regeringen göra sitt val. Ska Sverige vara en kraft för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet och tala klarspråk om de övergrepp som dagligen begås? Eller ska vi understödja Turkiets övergrepp mot syriska flyktingar som försöker ta sig till en fristad?

  Hans Linde

  utrikespolitisk talesperson

  Vänsterpartiet

  Hans Linde, utrikespolitisk talesperson (V) Foto: Riksdagen
  Annons

  Med Margot Wallström var vi många som hoppades att engagemanget för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet skulle prioriteras. När Wallström i augusti tog emot kurden och ledaren för HDP, Selahattin Demirtaş, stärktes dessa förhoppningar, skriver Hans Linde.

  Foto: Bertil ­Ericson/TT Bild 1 av 2

  Hans Linde, utrikespolitisk talesperson (V)

  Foto: Riksdagen Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X