Stig Strömholm:Utvecklingen sprang ifrån julimonarkin

FRANKRIKE Julimonarkin 1830–48 under kung Louis-Philippe blev inte den öppning mot en mindre dramatisk och uppslitande utveckling som aktörerna hade hoppats på. I en ny bok redogörs detaljrikt för händelseförloppet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Att en historiker har ett mer eller mindre starkt känslomässigt förhållande till den epok och de människor som han eller hon skriver om är varken ovanligt eller anmärkningsvärt. Det är i själva verket svårt att föreställa sig att någon underkastar sig den möda som en någorlunda omfattande historisk framställning kräver utan att ett sådant förhållande finns redan från början eller växer fram under arbetets gång.

Graden och arten av engagemang kan variera, och det kan förändras under färden. Hos 1800-talets och det tidiga 1900-talets patriotiska historieskrivare hade läsaren inga svårigheter att lokalisera hävdatecknarens känslomässiga hemvist. Var dagens historiker har sitt hjärta är vanskligare att räkna ut – till skillnad från tillhörigheten till skolor och ideologier – och för läsaren är författarens personlighet liksom hans bakgrund därmed också för det mesta anonym och likgiltig.

Annons
Annons
Annons