Utvecklingen mot EU:s statsbildning stärks

Under strecket
Publicerad
Annons

Vi anser, i likhet med lagrådet, att maktöverlåtelsen till EU är så långtgående att den berör principerna för statsskicket.

Beslutet bör därför föregås av en grundlagsändring och helst även en folkomröstning.

Annons
Annons
Annons