Annons

Utvärderingen är rättvisande

Publicerad

Den mest omfattande utvärderingen av svensk högskoleutbildning pågår för närvarande. Universitetskanslersämbetet ska fram till 2015 utvärdera all utbildning som leder till examen. Metoden innebär att ta reda på i vilken mån studenterna når examensmålen som är uttryckta i högskoleförordningen. Kort sagt, håller utbildningen vad den lovar? Det innebär utvärdering utifrån en annan ideologi än vad som är vanligt i de flesta europeiska länder. Efter att ha kommit något mer än halvvägs så kan jag konstatera att metoden fungerar och är rättvisande. Det driver också på kvaliteten i högre utbildning.

Rektorer och prorektorer vid Lunds och Uppsala universitet hävdar på Brännpunkt 23/9 att dagens utvärderingssystem inte håller måttet och kritiserar det för sin starka betoning på kontroll till förfång för utveckling. Jag delar inte deras syn. Det nya utvärderingssystemet sjösattes 2011 efter ett forcerat utvecklingsarbete. Vi granskar effekterna av metoden underhand i syfte att få ett så gediget system som möjligt. Mot bakgrund av våra egna iakttagelser samt synpunkter från högskolesektorn, bland annat vid ett antal konferenser, så har vi gjort justeringar av metoden. Grunden ligger dock kvar, det är resultaten som är i fokus. Examensarbetet intar en central plats i utvärderingen men inte så entydigt som författarna påstår. När vi utvärderar yrkesexamina spelar andra underlag allt större roll och i vissa fall utgör annat underlag redan i dag det tyngsta underlaget. Likaså är underlaget bredare än vad termen ”resultat” antyder. Det är uppenbart att en del examensmål måste redovisas som processer eller förutsättningar. Så sker redan i dag.

Annons
Annons
Annons
Annons