Annons

Utvärderingarnas legitimitet hotas

Foto: TOR JOHNSSON
Under strecket
Publicerad

I sin replik på vårt inlägg av den 10 april skriver Lena Adamson den 15 april att vi hade bort avstå från att medverka i den ”utvärderingscirkus” som hon kallar det resultatinriktade kvalitetsutvärderingssystem som tillämpats de senaste åren för den högre utbildningen. Vi känner inte till någon sådan cirkus utan har tillsammans med flera hundra kolleger inom akademin genomfört ett stort antal noggranna utvärderingar utifrån professionella kriterier som vi själva har haft kontroll över. Genom att delta i arbetet har vi kunnat utveckla och förfina utvärderingssystemet och anpassa det till förutsättningarna inom vårt eget ämne.

**Vi har ansett **det viktigt att granska utbildningarnas resultat. I vårt eget ämne företagsekonomi har vi inom flera utbildningar funnit grava brister i studenternas förmåga när det gäller centrala utbildningsmål. De metoder som tidigare använts vid utvärderingar har inte kunnat avslöja sådana brister.

Annons
Annons
Annons