”Utvärderingar blottlade grundläggande brister”

Visst kan man ha kritik mot detaljer i utvärderingarna som pekar på brister i utbildningar vid Malmö högskola. Men utvärderingarna visar trots allt att ganska grundläggande saker helt enkelt inte fungerar, skriver professorerna Mats Alvesson och Erik J Olsson i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad
Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT
Mats Alvesson och Erik J Olsson.

Mats Alvesson och Erik J Olsson.

Annons

I vårt inlägg argumenterade vi mot befordran av Malmö högskola (MAH) till universitet. MAH är långt ifrån att uppfylla de akademiska krav som ställs på ett universitet. Vi pläderade också för att flera nyare universitet av liknande skäl bör återgå till att vara högskolor utan universitetsetikett. Vår argumentation utgick från oberoende utvärderingar gjorda av Urank och Universitetskanslerämbetet (UKÄ) samt en Uppsalastudie av de akademiska beslutsstrukturerna vid MAH.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons