Utvärdering av verksamheten har inte gjorts

Med cirka 1 700 aktiva företag, drygt 50 000 anställda och en balansomslutning på över 600 miljarder kronor spelar den kommunala företagssektorn en stor men dold roll i näringslivet. Trots omfattningen har ingen övergripande utvärdering av aktiebolag i kommunal regi gjorts någonstans.

Under strecket
Publicerad
Annons

Att bedriva verksamhet i företagsform och inte som kommunal förvaltning, har med tiden blivit ett normalt inslag i landets kommuner. Men invändningarna mot kommunala aktiebolag var och är flera, inte minst i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet, då en bolagiseringsvåg sköljde över Sverige.

Trots att den kommunala företagssektorn representerar stora samhälleliga värden och att verksamheten utgör en väsentlig del av den samlade kommunala sektorn, är informationen kring densamma knapphändig. Och det oavsett om man vänder sig till den politiska sfären, den akademiska världen, myndigheter eller andra organisationer.

Annons
Annons
Annons