Annons

Utspel på tvärs mot liberala idéer

Under strecket
Publicerad

Folkpartiets senaste utspel om att förbjuda burka i skolan reser intressanta frågor för en liberal, vilket är det epitet partiledaren använder om sig själv. För Jan Björklund handlar frågan om en avvägning mellan skolans pedagogiska uppdrag och ett religiöst ställningstagande. Förekomsten av en motsättning och den riktiga avvägningen mellan pedagogik och religion kan diskuteras, men det intressanta är snarare varför ministern känner sig tvungen att göra ett sådant utspel.

För den som tror att pedagogiska avvägningar bäst görs av dem som skall ta ansvar för deras konsekvenser – lärare och rektorer – framstår Björklunds påstående att ”heltäckande slöja är olämpligt i klassrummet” som märkligt. Diskussionen uppstår på grund av ett systemfel – att riksdagen måste tillåta lärosäten att införa ordningsregler.

Annons
Annons
Annons