Annons
X
Annons
X

Utspel på tvärs mot liberala idéer

INLÄGG BURKAFÖRBUD I SKOLAN

Folkpartiets senaste utspel om att förbjuda burka i skolan reser intressanta frågor för en liberal, vilket är det epitet partiledaren använder om sig själv. För Jan Björklund handlar frågan om en avvägning mellan skolans pedagogiska uppdrag och ett religiöst ställningstagande. Förekomsten av en motsättning och den riktiga avvägningen mellan pedagogik och religion kan diskuteras, men det intressanta är snarare varför ministern känner sig tvungen att göra ett sådant utspel.

För den som tror att pedagogiska avvägningar bäst görs av dem som skall ta ansvar för deras konsekvenser – lärare och rektorer – framstår Björklunds påstående att ”heltäckande slöja är olämpligt i klassrummet” som märkligt. Diskussionen uppstår på grund av ett systemfel – att riksdagen måste tillåta lärosäten att införa ordningsregler.

Ett system där klädseln är tillåten eller förbjuden överallt kommer alltid att lämna någon missnöjd. De som vill klä sig i exempelvis burka kommer vara upprörda om det är förbjudet, och de som inte vill gå i en skola där burkaklädda elever vistas kommer vara missnöjda om det är tillåtet. Det finns dock en lika enkel som genialisk lösning inom ramen för den ideologi Jan Björklund säger sig förespråka.

Annons
X

Liberalismens förträfflighet består just i att vi inte måste vara överens om allt; hela tanken är att vi skall enas om ett minsta möjliga ramverk, inom vilket individer och organisationer kan agera efter eget tycke. En liberal skolpolitik borde därför fokusera på valfrihet, så att de som gillar heltäckande kläder kan gå i en skola som tillåter (eller kanske till och med kräver) det, medan elever med andra böjelser kan välja en skola utefter dessa.

Jan Björklund borde istället för att tala om burkaförbud kraftfullt argumentera för skolornas rätt till självbestämmande på alla områden. Att en skola kan sätta upp regler för klädsel, uppförande med mera borde vara en självklarhet, på samma sätt som att en krog eller en arbetsplats kan göra detta. Ett samhälle där lokala regler är en accepterad metod för att underlätta människors samexistens skapar betydligt större frihet än ett där politiker bestämmer hur allt skall läggas tillrätta. Att riksdagen beslutar hur det pedagogiska arbetet skall ske, för att inte tala om hur de inblandade skall klä sig, är centralplanering som inte hör hemma i ett liberalt samhälle. Pekpinnarna skall komma från dem som är bäst lämpade att hålla i dem – rektorerna och lärarna, inte politikerna.

GUSTAF DYMOV

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X