Utsläppen av koldioxid minskar kraftigt

Krisen har minskat utsläppen av växthusgaser, men Kina som redan konsumerar 43 procent av världens kol har åter fått upp tillväxten. Vänder industriproduktionen upp i andra länder kan utsläppen åter öka.

Under strecket
Publicerad
Arbetare vid en kolgruva i regionen Xiahuayuan i Kina. Landet, som står för 43 procent av världens kolkonsumtion, har redan fått fart på tillväxten igen – med ökade utsläpp som följd.

Arbetare vid en kolgruva i regionen Xiahuayuan i Kina. Landet, som står för 43 procent av världens kolkonsumtion, har redan fått fart på tillväxten igen – med ökade utsläpp som följd.

Foto: ODED BALILTY/AP
Annons

Samarbetsorganisationen International Energy Agency, IEA, konstaterar i en kommande rapport att utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen har minskat ”påtagligt” i år. Nedgången är större än någon gång under de senaste 40 åren, rapporterar Financial Times som har fått förhandsinformation om rapporten.

Stålproduktionen, som förbrukar kol, har minskat i nästan alla länder 2009. Reducerad efterfrågan på el gör att planer på fler koleldade kraftverk skrinläggs. 68 procent av världens el genereras med fossila bränslen, främst kol och naturgas.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons