Annons

Utsläpp från ko inte så stort

Kor är inte riktigt så stora klimatbovar som de har beskyllts för att vara. Läckaget av klimatgasen metan från flytgödsel är bara en fjärdedel av vad det värde som FN:s klimatpanel har angivit.

Publicerad

Från det svenska jordbruket kommer årligen drygt 8,5 miljoner ton klimatgaser, vilket är cirka 13 procent av Sveriges totala utsläpp. En del av det beror på lagringen av flytgödsel.

FN:s klimatpanel har tagit fram schabloner för hur länder ska beräkna hur mycket av växthusgasen metan som avges från gödselhanteringen, och för Sveriges del har siffran varit 12 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons