Annons
X
Annons
X

Utse omedelbart en medlemskommission!

Den senaste tidens debatt kring den omstridda FRA-lagen har skakat om i Centerpartiet. Eftersom debatten först uppstod i bloggosfären kanske man skulle kunna tro att FRA-frågan i första hand är något som berör nya medlemmar och väljare.

Det är faktiskt fel. FRA-frågan och den personliga integriteten tangerar det absolut mest grundläggande i vårt partis värderingar.

Ibland uppstår diskussion mellan olika avdelningar i partiet om saker som kommunalt utjämningsstöd, platta skatter och energipolitik. Stureplanscentern har fått en hel del uppmärksamhet i media för utspel som stundtals väckt debatt internt.

Annons
X

Något som vi dock aldrig någonsin är oense kring är just förhållandet mellan den enskilda människan och centralmakten. Det är i alla lägen en gemensam nämnare för nya och gamla centerpartister landet runt.

Det centerparti som Torbjörn Fälldin ledde till valseger 1976 vilade på en mycket bred ideologisk bas, med decentraliseringstanken som samlande kraft mot en allt starkare stat. Människan var viktigare än systemen, hur vällovliga dessa än ansågs vara av den på sjuttiotalet överlag ganska rödbrokiga valmannakåren.

Medborgarna var tveklöst maktens huvudmän och inte tvärtom.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är en sund och moraliskt riktig tanke som är högst relevant och levande även i dag. Många medlemmar och centersympatisörer ställer mot bakgrund av FRA-debatten väl motiverade frågor om vårt partis hållning när det gäller den personliga integriteten och dessa måste besvaras på ett djupgående och seriöst sätt.

  Vi vill därför att partistyrelsen omedelbart utser en medlemskommission som ska ha till uppgift att besvara två centrala och väsentliga frågor.
  **

  1. Vad är** partiets hållning i FRA-frågan och liknande integritetsfrågor utifrån partiprogram, stämmobeslut och andra partidokument?
   **
  2. Hur resonerade** våra riksdagsledamöter kring integritetsaspekten när de röstade ”ja”?

  Utan att vi går till botten med detta kommer opinionsarbete i integritetsfrågor att sakna trovärdighet, med allvarliga konsekvenser för vår möjlighet att nå fram i frågor som rör den personliga integriteten och det är inte bra.

  Det är nämligen inte så många andra som driver dem just nu.

  Att detta är en viktig centerfråga som berör många syns inte minst genom initiativet ”centeruppropet.se” där centerpartister från hela landet går samman och kräver extrastämma med anledning av FRA-lagen. Det är ett upprop som i allra högsta grad ska på allvar, men vi ställer oss frågande om huruvida en extrastämma är nödvändig.

  Vårt förslag är istället att höstens planerade framtidskonvent inleds med att medlemskommissionen avlägger sin rapport.

  Liksom att det säkert finns de som inte anser att en medlemskommission är tillräcklig, finns det säkert även de som tycker att man ska låta frågan bero och hoppas på att den ska falla i glömska.

  Det är möjligt att det rent taktiskt vore riktigt, men det kan vi faktiskt inte ta hänsyn till. Vårt parti arbetar med stor öppenhet, både när det gäller politikens innehåll, och hur vi arbetar tillsammans med politiken i partiet.

  Vi kan inte bemöta ett ifrågasättande av den ena öppenheten genom att stänga av den andra.

  För Stureplanscentern:

  CHRISTER MELLSTRAND, ordförande

  JOHAN HEDIN, vice ordförande
  **
  ULRIKA INGEMARSDOTTER**, styrelseledamot

  FINN ERIKSSON, styrelseledamot

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X