Utse chefer med andra värderingar

HÖG LÖN ÄR INTE ALLT Ett vanligt argument för chefers höga löner är att företaget måste ha de allra mest kvalificerade och att människans främsta drivkraft är egna ekonomiska intressen. Men det resonemanget måste avvisas. Ytterst handlar det om rättvisa och företagets bästa, skriver etikprofessor Carl-Henric Grenholm.

Under strecket
Publicerad
Leif Östling, Arne Karlsson, Leif Johansson, Cristian Clausen, Jan Lidén, Annika Falkengren, Hans Stråberg, Carl-Henrik Svanberg.

Leif Östling, Arne Karlsson, Leif Johansson, Cristian Clausen, Jan Lidén, Annika Falkengren, Hans Stråberg, Carl-Henrik Svanberg.

Annons

Utse chefer med andra värderingar

Annons
Annons
Annons