Annons

”Utsatta kvinnor ska inte vara politiska slagträn”

Ingen vinner på att polarisera hedersdebatten. Framför allt inte alla de som dagligen drabbas. Feministiskt initiativ vill se ett samlat feministiskt grepp om frågan. Vi föreslår att vi samarbetar istället för att använda utsatta kvinnor och barn som politiska slagträn, skriver Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier, Feministiskt initiativ.

Publicerad
Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier
Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier Foto: Privat

DEBATT | HEDERSVÅLD

Den rödgrönrosa majoriteten går från ord till handling och genomför nu en rad åtgärder i Stockholm. Vi har permanentat stadens kunskapscenter mot våld i hederns namn. Socialtjänsten ska nu kompetensutvecklas och i skrivandets stund tas ett nytt program mot våld i nära relation och våld i hederns namn fram.

De som skriker högst har visat sig gjort minst under sin tid vid makten. Kvinnojourerna har sedan maktskiftet 2014 fått trefaldigat ekonomiskt stöd, 24 miljoner, och vi satsar stora summor på våldsförebyggande åtgärder. Inte en enda person som är i behov av skydd och stöd ska behöva vända i dörren på grund av platsbrist, som varit fallet under allt för många år. Vi arbetar också med att skapa långsiktigt stöd till tjej- och kvinnojourer och andra ideella organisationer som arbetar mot våld i hederns namn. Förbättrar möjligheterna för skyddade boenden att flytta när deras adresser röjs och upprättar platser för papperslösa.

Akuta skyddsåtgärder är livnödvändiga men vi måste också arbeta långsiktigt. Därför satsar vi på att utbilda ungdomar om mänskliga rättigheter, feminism och antirasism. Det handlar dels om att få verktyg att driva sina egna rättigheter, men också om att lära sig att respektera andras. Alla fritidsverksamheter i Stockholm har fått i uppdrag att inkludera flickor och hbtq-personer i sina verksamheter och ge dem fler trygga mötesplatser. I praktiken kan det handla om att knacka dörr för att få med dem som vanligtvis inte tar del av stadens aktiviteter och ge dem särskild vägledning för att ta makten över sina egna liv. Skolan spelar såklart också en viktig roll i det förebyggande arbetet. Därför har vi hittills satsat 18 miljoner på arbetet med mänskliga rättigheter och antidiskriminering i skolan.

Annons

Vi vill också ge kvinnor större handlingsutrymme genom att satsa på kvinnors egen organisering, då särskilt i Stockholms förorter. Tidigare har föreningsstödet inte haft några direktiv eller krav på jämställdhet. Från och med nu ska mer pengar gå till föreningar som drivs av kvinnor och som verkar för ökad jämställdhet. Kvinnor måste få plats och resurser för att skapa förändring på egna villkor.

För första gången i Stockholms historia räknar vi också hur mycket av stadens resurser som fördelas på kvinnor respektive män. Vi vill ge mer pengar till välfärdens kvinnor, alla dem som bär välfärden på sina axlar genom att slita i hemtjänsten, skolan, vården och socialtjänsten. Vi måste ge dessa kvinnor bra villkor och löner som går att leva på. Därför har vi tillsammans med den rödgrönrosa majoriteten satsat på att höja kvinnornas löner och öka resurserna till socialtjänsten och skolan.

Feministiskt initiativ och den rödgrönrosa majoriteten arbetar aktivt för att öka kvinnor och flickors handlingsutrymme och sätta stopp för hot, våld, övergrepp och förtryck i hederns namn. Men det är fortfarande långt ifrån tillräckligt. Vår vision är en jämställd stad fri från våld, förtryck och diskriminering. Politiker måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt och förstå hur patriarkala strukturer i samverkan med strukturell rasism påverkar hedersproblematiken. Rasifierade kvinnor riskerar annars dubbla förtryck. Det är ingen omöjlig politiskt vision, men det kräver politisk handling – inte politisk pajkastning.

**Sissela Nordling Blanco (Fi)
**
ansvarig för mänskliga rättigheter i Stockholm

Anna Rantala Bonnier (Fi)

gruppledare socialnämnden i Stockholm

Annons
Annons
Annons

Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier

Foto: Privat Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons