Annons

Utsatta barn måste få större likhet inför lagen

Barn som far illa måste få den hjälp och det stöd de behöver. En anmälan till socialtjänsten förhandsbedöms för att avgöra om en genomgripande barnavårdsutredning ska inledas eller ej. Men det finns varken tydlig lagstiftning eller riktlinjer om hur en förhandsbedömning ska gå till. I dag riskerar vi både att utreda familjer som inte är i behov av det och – än värre – att missa de barn som verkligen far illa, skriver flera socialchefer gemensamt.

Under strecket
Publicerad

Otydlig lagstiftning och riktlinjer gör att socialförvaltningar runt om i Sverige bedömer barn och familjer mycket olika. En barnavårdsutredning, som ska inledas snarast möjligt efter att en anmälan har kommit in, är en mycket stor affär – ett stort integritetsintrång som inte bör genomföras om det inte är nödvändigt. En utredning är en myndighetsutövning, och ett beslut om att utreda kan inte överklagas.

I en barnavårdsutredning är socialtjänstens befogenheter vittgående. Socialtjänsten har till exempel rätt att hämta in uppgifter från barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, skolan/förskolan, polisregister, tidigare akter från andra socialkontor och att samtala med släkt och vänner till familjen.

Annons
Annons
Annons