Annons

Utsatta barn lämnas utan stöd

SYSTEMFEL Den sociala barnavården lever inte upp till kraven för rättssäkerhet för barn som far illa. Den nationella styrningen måste skärpas, skriver BO Fredrik Malmberg och Harald Gegner, som lett en studie om hur socialtjänstanmälningar hanteras.

Publicerad

Sverige satsar ett tiotal miljarder på den sociala barnavården varje år. Trots det får många barn som är ibehov av samhällets stöd inte hjälp. Bristfällig nationell resultatstyrning och uppföljning leder till att rättssäkerheten hotas för barn som far illa. Riksdag och regering måste göra något åt systemfelen i den sociala barnavården.

Barn som har haft en svår uppväxt präglad av omsorgssvikt, våld och missbruk i hemmet eller psykiskt sjuka föräldrar ställer ofta två frågor: varför var det så många vuxna som inte såg min situation? Och varför tog det så lång tid innan jag fick hjälp?

Annons
Annons
Annons