Utsänd på spaning i datorernas värld

Produktutveckling Många företag har egna trendspanare som spårar upp hur behoven av deras produkter utvecklas. På Microsoft finns 30 ”spanare” världen runt som arbetar med företagets kontorsprogram. De studerar allt från hur datorernas knappar fungerar i verkligheten till utvecklingen av mejl- och chattanvändning. En av spanarna är Tina Åhman Billing. Tillsammans med arbetskamrater världen runt försöker hon hitta globala trender och nya användningsområden för företagets produkter. I datortäta Norden jobbar vi på ett sätt. I Kina på ett annat och Sydeuropa på ett tredje. Men i alla länder säljs och används samma datorprogram. Konstruktörer och utvecklare kan ha aldrig så goda intentioner men när programmen möter verkligheten kan problem eller nya användningsområden uppstå. Därför studerar Tina Åhman Billing och hennes 30 arbetskamrater användarnas beteende direkt på arbetsplatserna.

Under strecket
Publicerad
Annons

- I sådana här sammanhang brukar det talas om oartikulerade behov. När användare tillfrågas om vad de vill ändra, kan det handla om en knapp i programmet eller andra relativt små förändringar. Samtidigt kan användarna acceptera krångliga vägar till ett program utan att reflektera över det, säger hon.
Själv jobbar hon på Microsoft i Stockholm sedan mitten av 1990-talet. På kontoret finns runt 400 anställda. Men ingen av dem är hennes närmaste arbetskamrater. De hon jobbar med, produktplanerare som de kallas, finns utspridda över hela världen. 15 i USA och resten på olika håll. Kontakten dem emellan sker via mejl och telefon. De träffas bara några gånger om året.

– Vårt jobb är att vara användarnas ögon och öron. Att studera, fråga och undersöka behov. Inte omedelbara, men att upptäcka vad som bör ske på fyra - fem års sikt.
Ett konkret exempel på vad användarstudier kan innebära är rättstavningsfunktionen i ordbehandlingsprogrammet Word.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons