Utrikes födda mest sjuka

Personer från Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet har 75 procent högre sjukskrivning än inrikes födda i Sverige. Totalt är sjukfrånvaron 31 procent högre för utrikes födda, enligt en rapport som offentliggörs i dag. Det är inte rimligt med så stora skillnader, skriver generaldirektör Curt Malmborg och åtta utredare vid Försäkringskassan.

Under strecket
Publicerad
Annons

Socialförsäkringsboken 2005, som publiceras i dag, visar på mycket stora skillnader i sjukfrånvaro mellan inrikes och utrikes födda. Utrikesfödda personer har i genomsnitt 31 procent högre sjukskrivning än inrikesfödda.
Personer födda i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet har 75 procent högre sjukskrivning än inrikes födda. Individerna i denna grupp var sjukskrivna i genomsnitt 34 dagar under 2002. Motsvarande siffra för inrikesfödda var drygt 19 dagar.

Socialförsäkringsboken har en bred ansats och diskuterar socialförsäkringen i det mångetniska samhället. Här koncentrerar vi oss på sjukförsäkringen och de utrikes födda.

Annons
Annons
Annons