”Reepalus förslag är slutet för välfärdsbolagen”

Om Välfärdsutredningens förslag skulle genomföras är det sannolikt slutet för de flesta företagen i välfärdssektorn. En omvandling i riktning mot offentliga monopol skulle inledas, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Den särskilde utredaren Ilmar Reepalu överlämnar betänkandet "Ordning och reda i välfärden" till civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Foto: Lars Pehrson

Anders Morin

Foto: Pressbild
Annons

Så har då Välfärdsutredningen avlämnat sitt betänkande i vinstfrågan. Det är ett oseriöst förslag eftersom det läggs fram mot bättre vetande. I direktiven till utredningen står det att mångfald ska värnas och att verksamhet i olika driftsformer ska kunna bedrivas. Så blir det inte om förslaget genomförs. Då kommer de allra flesta företagen att läggas ned. Allra värst drabbas småföretagen.

Välfärdsutredningens huvudförslag är ett vinsttak om sju procent på operativt kapital (synonymt med det tidigare använda begreppet ”investerat kapital”) plus statslåneräntan som i dag är 0,35 procent. Detta säger utredningen motsvarar en normal avkastning för företag på börsen. Vad man avsiktligt glömmer är att börsens avkastningskrav baseras på företagens verkliga värde. Enligt utredningen ska vinsttaket baseras på företagens bokförda värden. Detta är något helt annat. De bokförda värdena i tjänsteföretag, inklusive välfärdsföretag, är mycket lägre än de verkliga värdena. De stora värdena i välfärdsföretagen utgörs av nöjda kunder, varumärke, utbildad personal och fungerande processer. När vinsttaket sätts i relation till företagens verkliga värden blir det reella vinsttaket för dem som idag äger välfärdsbolag som regel därför mycket lägre än sju procent. Möjligheten till marknadsmässig avkastning kommer alltså att elimineras.

Annons
Annons
Annons