Annons

Utredning om FRA-läcka läggs ned

Chefsåklagare Tomas Lindstrand inleder ingen förundersökning om brott mot tystnadsplikten för att en handling från Försvarets radioanstalt (FRA) hamnat i medierna.

Under strecket
TT
Publicerad

Det skriver han i ett brev till justitiekanslern, som gav Lindstrand i uppdrag att utreda frågan.

”Det kan inte bevisas att uppgifterna i dokumentet är av sådan art att en plikt att hemlighålla föreligger. Följaktligen kan varken brott mot tystnadsplikt, eller obehörig befattning med hemlig uppgift eller grov obehörig befattning med hemlig uppgift styrkas. Förundersökningen bör därför läggas ner”, skriver Tomas Lindstrand, efter att med hjälp av Säpo utrett fallet.

Annons
Annons
Annons