Annons

Utredare svarar: Er kritik är inte vetenskaplig

Måns Rosén, utredare.
Måns Rosén, utredare. Foto: Privat
Under strecket
Publicerad

Debattartikeln ”Bristfälliga utredningar ska inte få styra vården” i SvD undertecknade av många läkare kritiserar utredningen ”Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa” och vill bland annat att utredningar ska vara vetenskapligt baserade. På den punkten är vi helt överens, men bristen på vetenskaplighet i debattartikeln är påfallande. Några punkter:

  1. Problemet är att få debattörer läser utredningen utan baserar sina tyckanden på ett vinklat tv-program. Inget av det som var väsentligt i utredningen kom fram i tv-programmet.
  2. Huvudförslaget i utredningen var att sakkunniggrupper med professions- och patientföreträdare skulle bedöma vad som skulle vara högspecialiserad vård. Är det inte en bra process att ni läkare får vara med och bestämma? Vad är ni missnöjda med?
  3. Stark förankring av utredningens förslag. Statliga utredningar leds av en person, men många står bakom. Förutom två utredningssekreterare som arbetar heltid så följs arbetet av en expertgrupp som kontinuerligt följer utredningens arbete. I utredningen om högspecialiserad vård ingick en mängd kompetenta experter (se lista längst ner) som debattörerna nu misstror. Dit hörde bl a nuvarande ordföranden i Svenska Läkaresällskapet och Svensk Kirurgisk förening. Alla stod bakom grundförslagen i utredningen, men Ulf Näslund var orolig för att Norrlands Universitetssjukhus skulle bli av med viktig verksamhet. Det fanns dock inget i förslaget som antydde att så skulle bli fallet. Att utredningen dessutom var runt i hela landet och träffade ca 1000 personer visar på en stor lyhördhet och de flesta i landet var också positiva till de förslag som senare lades fram.
  4. Remissinstanserna var genomgående positiva inklusive de fackliga och professionella organisationer som debattörerna tillhör. Professionella och fackliga organisationer som Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges Läkarförbund, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet och lärosäten som Karolinska Institutet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset med flera stöder utredningens huvudförslag. Även Svensk Kirurgisk Förening ställde sig bakom förslaget även om de säger att beräkningarna är osäkra. Uttalandet i debattartikeln ”Textmassorna och den korta tiden för remisshantering gör att ett fåtal personer orkar eller har kompetens att se utredningens svagheter” är ett totalt underkännande av era egna professionella organisationer. Att läkare inte har kompetens att läsa 242 sidor på cirka 5 månaders remisstid gör mig en aning överraskad.
  5. Mer än vissa sällsynta och svåra tillstånd vinner på att koncentreras. Jag såg att flera av debattörerna tidigare varit involverade som experter i SBU-projekt. Detta kräver en viss vetenskaplig stringens som helt försvunnit i debattartikeln. Det finns mängder med studier och systematiska översikter som entydigt visar att volym är viktigt och inte bara för sällsynta och svåra tillstånd. Det gäller till exempel operationer för bröstcancer, prostatacancer, fetma samt knä- och höftleder. Inga ovanliga åtgärder. SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering) tog fram en kunskapsöversikt kring sambanden mellan volym och resultat som visade att det mellan 2011 – 2014 utförts 19 systematiska översikter, majoriteten inom kirurgi. Alla översikter hade dödlighet/överlevnad som utfallsmått och samtliga översikter drog slutsatsen att högre sjukhusvolym ger lägre dödlighet. Ingen översikt visade negativa effekter av hög volym. I utredningen redovisades ytterligare ett 70-tal olika studier som visar ett sådant samband.
  6. Konsekvenser för akutsjukvården bör utredas i särskild ordning. Det var precis vad utredningen föreslog. Riksdagen har bara tagit beslut om nationell högspecialiserad vård som är av så pass liten omfattning att det inte påverkar akutkirurgi eller akutsjukvård. Däremot kan en koncentration av den regionalt högspecialiserade vården på sikt påverka akutsjukvården varför utredningen föreslog en särskild analys av den frågan.
  7. Svensk sjukvård har hittills koncentrerats i väldigt liten utsträckning. Socialstyrelsens arbete med sakkunniggrupper kring den nationellt högspecialiserade våren är ännu inte avslutat så där har inga beslut fattats. Det enda arbete kring koncentration som pågått har skett inom ramen för Regionala Cancercentrum (RCC) i samverkan. Det är ett arbete som påbörjades innan utredningen startade.
Annons
Annons
Annons