Utredare kräver jämställdhetsverk

Inrätta en särskild myndighet, med uppgift att vara pådrivande i jämställdhets­arbetet. Det kontroversiella förslaget lanserar regeringens utredare Gertrud Åström.

Under strecket
Publicerad
Annons

Kvinnor och män ska ha samma ”möjligheter, rättigheter och skyldigheter”. Så lyder, sedan mer än ett decennium, målet för Sveriges jämställdhetspolitik. Till de prioriterade områdena hör:
• En jämn fördelning av makt och inflytande.
• Lika lön för lika arbete.
• Delat ansvar för hem och barn.
• Frihet från könsrelaterat våld.
Men utvecklingen går trögt. Samhället präglas fortfarande av en könsmaktsordning, där ”kvinnor är underordnade och män är överordnade”, slog regeringen fast i början av mandat perioden.
Därför tillsatte dåvarande jämställdhetsministern Mona Sahlin förra året en utredning med uppdrag att se över jämställdhets politiken. Gertrud Åström ska inte presentera sitt förslag förrän i augusti, men redan nu har hon satt ned foten i en omstridd fråga. Det krävs ett eget jämställdhetsverk för att driva på det feministiska arbetet, anser hon.

– Om man ska genomföra en politik måste det finnas några som jobbar med det. Vi kommer att lägga ett förslag om en myndighet. Men exakt hur den ska se ut vet vi inte ännu.
I dag är ledordet för regeringens politik ”jämställdhetsintegrering”. Strategin går ut på att könsperspektivet ska genomsyra alla områden: varje minister, varje departement och landets ungefär 230 myndigheter har eget ansvar för genomföra de konkreta jämställdhetsmålen. Men Gert rud Åström är inte nöjd.
– En sådan integrering sker inte av sig självt. Det kräver dessutom mycket kunskap. Kopplingen mellan målen och hur man arbetar ute i myndigheterna är svag.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons