X
Annons
X

Utredare avråder från civilkuragelag

Att inte hjälpa någon som befinner sig i uppenbar livsfara bör kunna straffas med böter eller fängelse i högst två år, föreslår en utredning.

Men utredaren avråder samtidigt regeringen från en ”civilkuragelag”.

I många länder, bland annat i våra nordiska grannländer, finns det en lag om att man måste gripa in och hjälpa nödställda. Handlingspliktsutredningen har haft i uppdrag att se över om Sverige behöver en sådan lag, och lägga fram ett förslag till lagstiftning.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X