Utred svensk anslutning till Nato

SÄKERHETSPOLITIK Frågan om ett svenskt medlemskap i Nato måste analyseras och debatteras öppet. Medborgarna riskerar annars att ställas inför fullbordat faktum, skriver överste Ulf Henricsson och miljöpartisten Annika Nordgren Christensen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Försvars- och säkerhetspolitiken kommer troligtvis glida obemärkt genom valrörelsen även i år – sånär som en återkommande diskussion om de 40 miljarder kronor i försvarsbudgeten som de politiska partierna strider om, mer eller mindre på marginalen. Budgeten i all ära, men försvars- och säkerhetspolitiken förtjänar bättre, i synnerhet nu.

Vi har olika uppfattningar om huruvida Sverige bör bli medlem i Nato eller ej, men vi är helt överens om behovet av en svensk analys och en öppen debatt. Flera samverkande faktorer de närmaste åren riskerar ställa medborgarna inför fullbordat faktum och det bör ingen – oavsett vad man anser om svenskt Natomedlemskap – tycka är rätt och riktigt.

Annons
Annons
Annons