Annons

Utred skendemokratin vid KTH

DÅLIG STATSFÖRVALTNING. En rad organisatoriska förändringar vid Kungliga tekniska högskolan har genomförts i en skendemokratisk process. Det har lett till försämrad arbetsmiljö och en situation som sammantaget inte kan betecknas som ”god statsförvaltning”. Jag har bett Riksrevisionen utreda förhållandena, skriver docent Jan-Erik Gustafsson, universitetslektor vid KTH.

Under strecket
Publicerad

Alltsedan högskolereformen 1993 har Kungliga tekniska högskolan, KTH, genomgått ett stort antal organisationsförändringar. Det har genomgående lett till en alltmer försämrad arbetsmiljö (dokumenterad i flera arbetsmiljö­undersökningar) och en avdemokratisering av verksamheten.

Samtidigt har de olika universitetsledningarna under åren konsekvent undvikit att göra oberoende kvalitetsutvärderingar av dessa omorganisationer.

Annons
Annons
Annons