Annons

Utred förbud mot surrogatmödraskap

Sveriges Kvinnolobby menar att utredningen om ofrivillig barnlöshet strider mot FN:s barnkonvention som säger att barnets bästa alltid ska komma i första hand, skriver Gertrud Åström och Clara Berglund, Sveriges Kvinnolobby. De vill i stället att ett förbud mot surrogatmödraskap utreds.

Under strecket
Publicerad

Utredningen om ofrivillig barnlöshet är en cirkus som måste stoppas. Sveriges Kvinnolobby underkänner utredningen och kräver att den nya regeringen i stället tillsätter en utredning för att införa ett förbud mot surrogatmödraskap i Sverige.

**Utredningen om utökade **möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet har kommit med sitt delbetänkande, SOU 2014:29. Precis som rubriken anger utgår delbetänkandet från de ofrivilligt barnlösas perspektiv. Det betyder att det är det vuxna parets eller den vuxna ensamståendes barnlängtan som står i centrum, medan barnets och eventuella spermadonatorers eller surrogatmödrars perspektiv trängs undan.

Annons
Annons
Annons