Annons
X
Annons
X

”Utred en renodlad östlig spårförbindelse”

Vi kräver att regeringen ger Sverigeförhandlingen i uppdrag att inkludera alternativet enbart spårtrafik i utredningen om Östlig förbindelse i Stockholm. Våra folkvalda måste få ett komplett förhandlingsunderlag, skriver Beatrice Sundberg, Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

[object Object]
Politiska förhandlingar pågår men ett mycket viktigt underlag saknas – Östlig förbindelse koncentrerad till en ren spårlösning, skriver Beatrice Sundberg. Foto: Gunnar Lundmark

DEBATT | INFRASTRUKTUR

Det är högst uppseendeväckande att ett av tre möjliga alternativ inte ens får finnas med som underlag.

Just nu pågår inom Sverigeförhandlingen politiska förhandlingar om Stockholms infrastruktur. Fokus ligger främst på framtidsinriktade satsningar på förbättrad kollektivtrafik.

Men Sverigeförhandlingen driver även en mer gammaldags förhandling om en östlig trafikförbindelse i Stockholm tänkt att byggas mellan Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad. Trafikverket och Landstingets trafikförvaltning har beräknat nyttor, trafikeffekter och kostnader för två alternativ. Dels en renodlad motorväg enligt gamla planer, dels en något modernare idé om en kombinerad motorväg och spårväg.

Annons
X

Politiska förhandlingar pågår men ett mycket viktigt underlag saknas – Östlig förbindelse koncentrerad till en ren spårlösning.

Förhandlingen rör mycket stora samhällsinvesteringar som under överskådlig tid kommer att påverka trafik- och stadsutveckling i hela länet och då är det högst uppseendeväckande att ett av tre möjliga alternativ inte ens får finnas med som underlag.

Alla inblandade borde vara intresserade av att få samtliga fakta på bordet innan man bestämmer sig. Vilka framkomlighets-, system och stadsutvecklingseffekter ger en ren spårlösning? Vilka blir kostnaderna? Hur kan den finansieras? Vilka blir miljöeffekterna?

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Regeringen har nu ansvar att ge Sverigeförhandlingen i uppdrag att ta fram ett komplett underlag. Förhandlingens kansli har nämligen meddelat att det endast kommer att sammanställas om regeringen uttryckligen begär det.

  Följande har hittills framkommit i de utredningar som genomförts:

  • Bilresorna ökar med en motorväg.

  Östlig förbindelse utan kollektivtrafik beräknas enligt Trafikverkets analyser öka trafikarbetet med bil i hela länet med 1,5–1,6 procent och stärker bilens konkurrenskraft jämfört med andra transportslag. Fordonsarbetet ökar med 70 000 mil per dygn. Varje dygn kommer bilar att åka motsvarande drygt 17 varv runt jorden mer än om vägen inte byggs. Analyserna stödjs av trafikförvaltningens utredning som visar att en Östlig förbindelse utan kollektivtrafik beräknas leda till ett minskat kollektivtrafikresande i länet. Det ökar biltrafikens miljöpåverkan med buller, hårdgjorda ytor och klimatpåverkande utsläpp.

  • Fler bilresor även med kollektivtrafik i tunneln.

  En Östlig förbindelse med kollektivtrafik dämpar biltrafikökningen och minskar överflyttningen av resor från kollektivtrafik till bil. Men även med kollektivtrafik i tunneln beräknas biltrafiken öka samtidigt som förbindelsen stärker bilens konkurrenskraft jämfört med kollektivtrafik, gång och cykel.

  • Förbindelsen skulle kunna gynna kollektivtrafiken.

  Östlig förbindelse med kollektivtrafik ger kollektivtrafikresenärer betydande restidsvinster. Nya resmöjligheter skapas över Saltsjö–Mälarsnittet, vilket skapar stor efterfrågan på resor i förbindelsen. Tunnelbanan avlastas, framförallt grön och blå linje över Saltsjö–Mälarsnittet, röd linje mellan Centralen och Gärdet samt Spårväg City. Jämfört med övriga objekt inom Sverigeförhandlingen bedöms kollektivtrafik i Östlig förbindelse ge stor nytta.

  • En renodlad spårförbindelse högintressant.

  Vår slutsats är att Östlig förbindelse är mycket intressant för kollektivtrafiken, men att den konkurrerande motorvägsdelen ökar biltrafiken och minskar kollektivtrafikens marknadsandel. Därför måste en renodlad spårförbindelse utredas för att bli ett tydligt alternativ i förhandlingen.

  Stockholms län beräknas fortsätta växa med nästan 40 000 personer per år. Det ställer stora krav på transportsystemet. Risken är stor att ökad biltrafik orsakar omfattande miljöpåverkan med buller, hårdgjorda ytor och ökade utsläpp. I dag växer enigheten om att en betydligt större andel av transporterna måste ske med miljöanpassade transportslag. Att prioritera en kapacitetsstark och högkvalitativ kollektivtrafik är därför helt nödvändigt.

  Vi kräver att regeringen ger Sverigeförhandlingen i uppdrag att inkludera alternativet enbart spårtrafik i utredningen om Östlig förbindelse så att våra folkvalda får ett komplett förhandlingsunderlag.

  Beatrice Sundberg

  ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län

  Annons

  Politiska förhandlingar pågår men ett mycket viktigt underlag saknas – Östlig förbindelse koncentrerad till en ren spårlösning, skriver Beatrice Sundberg.

  Foto: Gunnar Lundmark Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X