Annons

Utöka stödet till Baltikums försvar

Estlands förre försvarsminister, professor em. Hain Rebas, vill att Sverige ska utöka stödet till Baltikums försvar, bland annat genom att ge de baltiska länderna tillgång till överbliven och oanvänd militär utrustning.

Publicerad

Liksom finnarna talar balterna sällan högt om sina säkerhetspolitiska problem. De bär på tunga erfarenheter av krig och ockupationer. Men även dagsaktuella bedömanden driver dem mot väst så totalt och så slutgiltigt som möjligt, i synnerhet nu när den reaktionära putinismen växt sig allt starkare i Ryssland.

En av säkerhetspolitikens komponenter är den rent militära, den som man hoppas avskräckande, eller åtminstone aggressionshämmande. Därför var ur baltisk synpunkt NATO-anslutningen år 2004, trots påhakade kostsamma förpliktelser, närmast självklar. Bland annat åtog de sig att själva börja svara för sin air-policing efter 2018, det vill säga daglig luftpatrullering. Det är sant att de inte äger något flygvapen och att 2009 års finanskris drabbade dem hårt. Likväl har deras ekonomier efter stora uppoffringar vänt uppåt. Estland till exempel har lyckats komma in i euro-samarbetet, hålla fast vid sina 1,86 procent av BNP till försvaret och avsatte efter det brutala Georgien-kriget motsvarande 3 miljarder SEK för inköp av bästa tänkbara pansarvärn.

Annons
Annons
Annons