X
Annons
X

M: ”Utöka skoldagen med en timme per dag”

Alla elever i svensk skola bör på sikt utöka sin skoldag med ytterligare undervisningstid. Internationella studier ger tydligt stöd för sambandet mellan undervisningstid och kunskapsresultat. Som ett första steg bör skoldagarna utökas med en timme per dag i lågstadiet, skriver Cecilia Brinck (M).

undefined
Foto: Jessica Gow/TT

DEBATT | SKOLA

Internationell forskning visar att tidiga insatser har störst effekt och därför bör utökningen av undervisningstiden börja så tidigt som möjligt.

Stockholm ska vara en stad där alla kan växa och komma till sin rätt, oavsett varifrån man kommer och vilken bakgrund man har. Stockholm ska vara staden som håller ihop och vägen in i det svenska samhället börjar i skolan.

Men skolan står inför tuffa utmaningar. I de internationella kunskapsmätningarna har man kunnat se att Stockholmselevernas resultat sjunkit över tid precis som svenska elevers i allmänhet. Svenska elever går dessutom kortare tid i skolan i förhållande till jämförbara länder. Jämfört med dessa länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Samtidigt sätter migrationskrisen press på skolan. Endast under 2015 sökte över 70 000 barn asyl i Sverige. Flyktingkrisen kommer att påverka det svenska samhället för lång tid framöver och det är naivt att tro att den är över.

Annons
X

Ingen ska behöva vara orolig för att det kompromissas med kunskapskraven och ambitionerna i skolan när det kommer nya elever och förhållandena är krävande. Tvärtom. Kunskaperna i Stockholms skolor får inte urholkas, de ska stärkas. Det är avgörande för stadens utveckling och styrka att alla människor rustas med kunskaper. Sverige ska vara ett land som byggs och konkurrerar med kunskap. Därför är det en tydlig prioritering för Moderaterna att vi tänker satsa på skolan. I Moderaterna i Stockholms stads budgetreservation från 2016 föreslog vi en lägre skattesats jämfört med den rödgrönrosa majoriteten men kunde ändå, tack vare prioriteringar, satsa 90 miljoner mer på skolan är vad den rödgrönrosa majoriteten gör.

Alla elever i svensk skola bör på sikt utöka sin skoldag med ytterligare undervisningstid. Internationella studier ger tydligt stöd för sambandet mellan utökad undervisningstid och kunskapsresultat. Utökad undervisningstid har exempelvis visat sig ge tydliga positiva effekter för elevernas resultat i matematik såväl i lägre som högre årskurser. Studier som skattat effekterna av utökad undervisningstid på elevernas prestation i Pisa visar på en positiv effekt för exempelvis flickor, utrikes födda och elever med svagare socioekonomisk bakgrund.

Detta är en stor reform för det svenska skolväsendet och det är därför befogat att göra denna utbyggnad i flera steg och i den takt som ekonomin tillåter. Välfärd bör inte byggas på lånade pengar, utan ansträngningar för att svenska elever ska lära sig mer bör finansieras krona för krona.

Skissande hand på vitt papper
Berikande kunskap – SvD accent kurser

Skräddarsydda kurser i ämnen som intresserar och engagerar både kropp och själ.

Som ett första steg i att ge svenska elever mer undervisningstid bör skoldagarna utökas med en timme per dag i lågstadiet. Internationell forskning visar att tidiga insatser har störst effekt och därför bör utökningen av undervisningstiden börja så tidigt som möjligt.

Moderaterna satsar därför 5,3 miljarder kronor som ett första steg för att Sveriges elever ska få en timme mer undervisningstid per dag. I Stockholms stad innebär detta en satsning på 473 miljoner kronor. Moderaterna i Stockholm anser också att staden så småningom ska ansöka om att bli pilotkommun för införandet av ett treterminssystem i syfte att utöka undervisningstiden och stärka kvaliteten i våra skolor.

Cecilia Brinck (M)

oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Cecilia Brinck (M) Foto: Peter Knutson

Läs även

Annons
Annons
X
Annons
X
Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 2

Cecilia Brinck (M)

Foto: Peter Knutson Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X