Annons
X
Annons
X

Per Gudmundson: Utmaning eller systemkollaps?

Migrationsverket.
Migrationsverket. Foto: MAJA SUSLIN/TT

Tidningens biträdande kulturchef Anders Q Björkman har nyligen belyst oskicket med svengelska omskrivningar. Stockholm Royal Seaport i stället för Norra Djurgårdsstaden. Gamla PUB på Hötorget ska bli Scandic Haymarket. Politiken är naturligtvis icke förskonad. Tänk bara på hur Stockholm försöker sälja sig som The Capital of Scandinavia.

Ett näraliggande fenomen finns i den amerikanska vanan att hitta positiva omskrivningar för svåra problem: ett handikapp beskrivs som en challenge. Ingen vill ju framstå som oförmögen, och därför talar våra politiker och tjänstemän allt oftare om utmaningar, även när problemen tycks vara olösliga. För en integrationsminister, till exempel, är Sverige fullt av spännande utmaningar.

I veckan presenterade Säkerhetspolisen sin årsbok för 2014. Då beskrev Wilhelm Unge, chefsanalytiker vid kontraspionaget, hur man nu noterar hur underrättelseagenter och personer kopplade till Syriens olika program för massförstörelsevapen gömmer sig i den stora flyktingströmmen.

Annons
X

Johan Sjöö, biträdande Säpochef, påtalade samtidigt det märkliga att kontrollen av dem som söker uppehälle i Sverige inte avslöjar fler säkerhetsrisker – exempelvis misstänkta terrorister – nu än för ett decennium sedan, trots att mängden asylsökande har flerdubblats.

Bägge talesmännen för Säkerhetspolisen lyfte alltså fram den förda migrationspolitiken som ett säkerhetsproblem. De använde förstås inte de orden. Det hette i stället att Säkerhetspolisen har en stor utmaning.

Men det är inte en utmaning. Det är en systemkollaps.

Kontrollapparaten är utformad för helt andra volymer ärenden. När mängden asylsökande flerdubblas på några år leder det till att bedömningarna blir schablonmässiga. Och när utredningarna blir ytliga upptäcks inte säkerhetshoten.

Några dagar tidigare publicerade Säpo:s kontraterrorismavdelning den senaste lägesbilden gällande terrorhoten i Sverige. Rubriken var talande: ”Historisk utmaning för Säkerhetspolisen”.

”Resandet från Sverige till Syrien och Irak”, heter det, ”är exceptionellt omfattande”.

Säpo har säkra uppgifter på att cirka 150 personer har rest för att ansluta sig till al-Qaidainspirerade grupper i det syriska inbördeskriget. Därutöver har Säpo ”relativt säkra” uppgifter om 100 till. Omkring 50 har helt säkert återvänt till Sverige, i själva verket kanske 100.

Det är volymer som inte går att övervaka. Eller en utmaning, på nysvenska. ”Säkerhetspolisen står inför en historisk utmaning på kontraterrorområdet i uppgiften att bedöma och hantera det potentiella hotet från Syrienåtervändare.”

Säpos konklusion är dock uppriktig. ”Vi måste”, skriver kontraterrorismenheten, ”vara öppna med att vi aldrig kommer att ha en sådan lägesuppfattning att vi kan förhindra alla terrorattentat.”

Läs den meningen igen. Utmaning är inte rätt ord. När Säkerhetspolisen inte kan säga det rakt ut får vi väl sätta vår tillit till språkpolisen.
 

Annons
Annons
X

Migrationsverket.

Foto: MAJA SUSLIN/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X