Annons
X
Annons
X

Utlänningslagen ger barn otillräckligt skydd

Hänvisningar till ”barnets bästa” i utlänningslagen har syftat till att skydda barnen, men det har gång på gång visat sig otillräckligt. Det är viktigt att inkorporeringen av barnkonventionen leder till förbättringar, skriver Maria Ferm (MP).

Maria Ferm (MP), migrationspolitisk talesperson
Maria Ferm (MP), migrationspolitisk talesperson Foto: LARS PEHRSON

BRÄNNPUNKT | BARNKONVENTIONEN

Som huvudregel ska all lagstiftning stämma överens med barnkonventionen. Det kan dock uppstå tillfällen då exempelvis utlänningslagen ger stöd för en tolkning och barnkonventionen för en annan.
Maria Ferm

I år är det 25 år sedan Barnkonventionen antogs i FN:s generalförsamling. Den dåvarande regeringen i Sverige ratificerade konventionen 1990 utan några reservationer. Trots att Sverige har förbundit sig att följa Barnkonventionen finns det fortfarande brister i både lagstiftning och praxis eftersom konventionen inte är införlivad i svensk lag. Det är därför mycket glädjande att ett av de första besluten den nya regeringen aviserade var att ge barns mänskliga rättigheter en starkare ställning genom att göra konventionen till lag. I det arbetet som nu följer är det viktigt att se till alla barn.

Ingenting förenar mänskligheten så tydligt som barnen. När vi ser på de allra minsta ser vi hur lika vi är som människor. Barn över hela världen gnuggar sig i ögonen när de är trötta.  Oavsett antal böcker i hemmets bokhylla är blicken hos ett barn som precis lärt sig gå lika stolt och äventyrslysten.

Annons
X

Samtidigt växer barn upp med väldigt olika förutsättningar runt om i världen. Även i Sverige är skillnaden stor mellan olika barns möjligheter till en bra start och ett gott liv. Särskilt utsatt är den som kommit hit på flykt eller fötts här av föräldrar som är asylsökande eller till och med papperslösa. För inte så länge sedan hade papperslösa barn varken rätt till skolgång eller subventionerad sjukvård.

**Inte sedan **andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. De flesta har svårt att lämna sina länder över huvud taget eller fastnar i flyktingläger i grannländerna. Många drunknar på vägen eftersom det inte finns några lagliga vägar för asylsökande att ta sig till Europa. Hittills har 3000 personer förlorat sina liv på sin flykt till Europa. Många av dem var minderåriga.

Av alla dem som är på flykt, lyckas några ta sig till Sverige. I år beräknas ungefär 6000 ensamkommande barn söka asyl i Sverige och när många människor tvingas på flykt är det som viktigast att vi alla står upp för medmänsklighet och humanism. Det är en stor utmaning, men självfallet är vi som samhälle rustade för att hjälpa människor i behov av skydd. Hela samhället, alla kommuner, behöver ta sitt ansvar och erbjuda en god start åt dem som tvingats hit.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I detta läge är det särskilt viktigt att ha ett system som garanterar rättssäkerheten och de asylsökandes mänskliga rättigheter. Ur ett barnperspektiv så handlar det inte minst om att barn ska få leva tillsammans med sina föräldrar, om ett rättighetsbaserat mottagande i kommunerna och om att åldersbedömningar måste göras med utgångspunkt i forskning och yrkesetik. Som huvudregel ska all lagstiftning stämma överens med barnkonventionen. Det kan dock uppstå tillfällen då exempelvis utlänningslagen ger stöd för en tolkning och barnkonventionen för en annan. Det är därför viktigt att inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag görs på ett sätt så att det säkerställs att det i dessa situationer alltid är barnperspektivet som får större betydelse.

  Hänvisningar till ”barnets bästa” i utlänningslagen har syftat till att skydda barnen, men det har gång på gång visat sig otillräckligt. Det är viktigt att inkorporeringen av barnkonventionen leder till förbättringar på detta område. Vi är inte i behov av symbolik, utan måste se tydlig förbättring av barns villkor. Fortfarande hålls familjer isär. Fortfarande tvingas barn leva flera år i limbo med ett avvisningsbeslut hängande över sig.

  Asylprocessen har helt avgörande betydelse för en människas liv. Migrationsverket har vidtagit vissa åtgärder för att i ökad utsträckning ta hänsyn till barns bästa. Nu finns det möjlighet att på allvar säkerställa att barns rättigheter får större tyngd.

  MARIA FERM (MP)

  migrationspolitisk talesperson

  Mer debatt om barnkonventionen:

  Annons
  Annons
  X

  Maria Ferm (MP), migrationspolitisk talesperson

  Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X