Annons

Utlänningslagen

Under strecket
Publicerad

Den 1 juli 2002 trädde utlänningslagen i kraft som reglerar vem som får uppehållstillstånd i Danmark på grund av att man har familj i landet. För ett äkta par eller registrerat partnerskap gäller följande: Båda makarna måste vara över 24 år. Makarna måste bo på samma adress i Danmark när uppehållstillstånd beviljas. Makarnas samlade anknytning måste vara större till Danmark än till något annat land. Utlänningsstyrelsen tittar bl a på hur länge de sökande har bott i Danmark, deras kunskaper i danska, hur stor anknytningen är till det andra landet, om de har barn i ett annat land och om bara den ena eller båda har fast anknytning till den danska arbetsmarknaden. Dansken i förhållandet måste kunna försörja sin make/maka och ha minst 51 600 danska kronor på banken. Dansken måste ha en egen bostad av ”rimlig storlek”, dvs det får inte bo mer än två personer per rum eller varje person ska ha tillgång till minst 20 kvm var. Hyreskontrakt måste gälla i minst tre år framåt i tiden. Dansken får inte ha tagit emot statliga bidrag efter att lagen trädde i kraft. Källa: Utlänningsstyrelsen, www.udlst.dk.

65 procent (1442 personer) av de som ansökte om att få bosätta sig i Danmark för att de är gifta med en person som är fast bosatt i Danmark har fått avslag sedan den nya lagen tillkom (fram till 30 juni 2003). Motsvarande siffra för de som ansökte enligt den gamla lagen, dvs före den 1 juli 2002, var 27 procent (1958 personer).

Annons
Annons
Annons