Annons

Utlandssvenskar bör ses som en tillgång

Utlandssvenskar skulle kunna vara en resurs i arbetet med att modernisera bilden av Sverige utomlands. Istället för att se denna stora grupp som förlorad bör den användas som en nationell tillgång, skriver Karin Ehnbom-Palmquist och Ewa Hedlund, som båda har bott länge utomlands.

Publicerad

Varje år flyttar 20000 svenskar utomlands. Varje svensk som flyttar utomlands är en presumtiv ambassadör för Sverige. Det är inte bara våra svenska traditioner som vi tar med oss till andra länder. Vi tar också med oss våra erfarenheter av att ha vuxit upp i ett land som på många områden har varit ledande i att skapa ett modernt, öppet och jämställt samhälle.

Svenskar bosatta utomlands sätter Sverige på världskartan och kan skapa intresse för Sverige vilket gynnar svenskt näringsliv, svensk ekonomi och det svenska samhället i stort. När de återvänder har de värdefulla erfarenheter, kunskaper och perspektiv med sig i bagaget som berikar Sverige, svensk kultur och samhälle.

Annons
Annons
Annons
Annons