Annons
Krönika

Bo Löfvendahl:Utländskt på svenska

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Dags att tala om exonymer! Det är en språk- vetenskaplig term som förklarar varför till exempel städer och länder har olika namn på olika språk.
Exonym betyder ungefär ’namn som kommer utifrån’, alltså namn som inte används på den plats som de benämner. Vårt språk är fullt av sådana: vi säger
Köpenhamn, Bryssel, Florens för de orter människorna som bor där kallar
København, Firenze och
Bruxelles eller
Brussel. Även svenska orter kan förstås ha exonymer på andra språk:
Gothenburg, Tukholma. (Däremot är förstås varken
Helsingfors eller
Helsinki exonymer i det tvåspråkiga Finland.)

Talspråkets exonymer syns inte alltid. Ortnamn som i skrift ser ut att överensstämma med namnskicket på platsen har ofta ett av- vikande uttal; vi läser inte London, Paris och Hamburg som ”Landn”, ”Parí” eller ”Hambork”.

Annons
Annons
Annons