Annons
X
Annons
X

Utländskt flyg kränkte svenskt luftrum

Utländskt flyg kränkte svenskt luftrum över Gotland och utanför Öland den 18 juli i år. Det visar ett hemligstämplat dokument från Försvarsmakten.

Ett statsluftfartyg, det vill säga ett flygplan tillhörande något lands regering eller försvarsmakt, kom strax efter klockan 17 den 18 juli inflygande österifrån, rakt över Gotland. Under nio minuter flög planet över det svenska luftrummet innan det vek av söderut och igen korsade svenskt luftrum utanför Öland under fem minuter.

Det framgår av radaruppgifter i en hemligstämplad rapport från Försvarsmakten.

Flygplanet befann sig som längst 55 kilometer in i svenskt luftrum. Totalt flög planet 21 mil i svenskt luftrum.

Annons
X

Det utländska flygplanet hade begärt att få passera över Visby och Jönköping och sedan vika av söderut, med hänvisning till ett så kallat årstillstånd – ett stående tillstånd att få passera ett annat lands territorium. Men svensk trafikledning nekade planet passage, då årstillståndet inte ska ha gällt för den flygplanstypen. Dessutom hade ingen förhandsanmälan gjorts.

Trots detta flög alltså planet tvärs över Gotland och befann sig sammanlagt en kvart i svenskt luftrum. I Försvarsmaktens rapport framgår inte om någon markering gjorts från svenskt håll mot överträdelsen.

**Enligt Gabor Nagy, **flygtaktisk chef på Försvarsmakten, hade man koll på planet under 1 timme och 40 minuter då det ska ha flugit över Östersjön och bland annat passerat utanför södra Skåne. Då flygplanet kom in mot Gotland valde Försvarsmakten att inte inleda incidentberedskap – exempelvis genom att skicka upp svenska plan –  eftersom man hade upprättat talkommunikation, enligt Gabor Nagy.

– Det har förelegat vissa missuppfattningar från deras sida. Besättningen trodde att det årstillståndet gällde och då har vi övertygat dem om att det inte gjorde det. Och då har de svängt söderut.

Gabor Nagy vill inte säga om det rör sig om ett militärt eller civilt statsluftfartyg, och inte heller från vilket land det kom.

Han menar att Försvarsmakten vid händelsen följt sina rutiner och haft kontroll över situationen.

Är det inte anmärkningsvärt att ett plan kan färdas 21 mil i svenskt luftrum utan tillstånd?

– Vi ser ju allvarligt på sådana här incidenter naturligtvis, det är det man kan säga.

Kunde ni ha gjort på något annat sätt för att förhindra detta?

– Nej. Vi har alltid beredskap och vi övervakar vår nations gränser dygnet runt.

Finns det anledning att se över rutinerna kring bevakningen?

– Nej. Luften har inga gränser i den bemärkelsen att man hela tiden kan sätta barriärer. På land kan man ju sätta en gräns, men i luften går det inta att göra det. Här finns en gräns på kartan men det går inte att sätta ett fysiskt stopp i luften.

Stephan Persson-Tyrling, chef för luftoperativa sektionen på Försvarshögskolan, tror inte att det rör sig om ett militärt flygplan.

– Det verkar inte ha skett någon hotfull handling. Vad som hänt är att de diplomatiska linjerna inte varit korrekta, säger han.

– Diplomatiskt är det en allvarlig överträdelse som normalt leder till att man tar kontakt med varandra på regeringsnivå och reder ut det här.

Efter den aktuella kränkningen avsvenskt luftrum lämnade Försvarsmakten en rapport till UD, som vidare tar ställning till hur man ska gå vidare i ärendet.

– I enlighet med våra rutiner har vi kallat upp företrädare för det aktuella landets ambassad och påtalat kränkningen av luftrummet och vikten av att respektera svenska tillträdesbestämmelser, säger Anna Buhré Kervefors, chef för UD press.

Enligt gällande rutiner kan inte heller UD gå in på vilket land planet tillhör. Däremot bekräftas Stephan Persson-Tyrlings aningar om att det inte var ett militärt flygplan.

– Det var ett statsluftsfartyg, men inte ett stridsflyg, säger Anna Buhré Kervefors.

Allan Widman (FP) och Kent Härstedt (S), ledamöter i försvarsutskottet, tycker båda att det är allvarligt att svenskt territorium kränks, oavsett om det handlar om ett militärt eller civilt statsluftfartyg.

– Det finns skäl att alltid när sådant inträffar fundera över hur vi på bästa sätt förekommer och förebygger kränkningar, säger Allan Widman.

– I det här sammanhanget har de fått nekat överflygningstillstånd och om det stämmer är det inte bra (att de ändå valt att flyga över, reds. anm.), säger Kent Härstedt.

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X