X
Annons
X

Utländsk militär vill öva på egen hand i Norrland

Regeringens utredare föreslår att militära områden ska kommersialiseras och öppnas för utländsk militär. - Det här är något vi ska satsa på. Det finns uppenbara ekonomiska vinster, och verksamheten skulle stärka svensk säkerhetspolitik, säger utredare Karl Leifland.

I dag får utländsk militär endast öva på svenskt territorium om det rör sig om samövning med den svenska militären. Men i juni kommer regeringens utredare Karl Leifland att föreslå att utländsk militär ska få hyra in sig på svensk mark. Tio länder har redan anmält sitt intresse, och ytterligare fem vill ha mer information.
Karl Leifland har på uppdrag av regeringen undersökt om det är möjligt att utvidga den testverksamhet som redan förekommer av krigsmaterial. Förslaget om att dagens verksamhet ska utökas kommer från en utredning från 2003. Där undersöktes hur näringsverksamheten i norra Norrland kunde utvecklas. Den nuvarande utredningen har haft i uppdrag att undersöka om det är förenligt med svensk säkerhetspolitik och miljökrav samt att undersöka vilka de eventuella inkomsterna är.

– Det blir också ett merutnyttjande av anläggningar som redan finns. Sverige har investerat enormt i militära resurser som nu inte längre behövs i det svenska försvaret,säger Karl Leifland.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X