Utlandsåtgärder ska rädda klimatmålen

Sverige klarar att minska utsläppen av klimatgaser med både 25 och 30 procent till år 2025, utan stora ekonomiska uppoffringar. Nära hälften ska tas genom åtgärder i andra länder än Sverige, föreslår Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Dåligt, tycker Maria Wetterstrand, (mp).

Under strecket
Publicerad
Annons

Nästa år lägger regeringen fram en ny klimatpolitik. Ett underlag överlämnades av Naturvårdsverket och Energimyndigheten igår, som skiljer sig radikalt från den nuvarande politiken.

Hittills har enbart reella minskningar av utsläppen inom Sverige fått räknas. Prognosen är att de åtgärder som har gjorts leder till att utsläppen blir 4 procent lägre år 2010 än de var år 1990. Sverige har under perioden också ingått i EU:s handel med utsläppsrätter och även finansierat projekt i fattiga länder vilket har lett till att utsläppen där har minskat med cirka en miljon ton. Åtgärderna utomlands har dock inte räknats av från de svenska utsläppen, trots att det är möjligt enligt Kyoto- protokollet.

Annons
Annons
Annons