Utlandsarbetare håller u-länderna flytande

Under strecket
Publicerad
Annons

GENÈVE Penningförsändelser från utlandsarbetare till hemländerna har exploderat de senaste 30 åren: från två miljarder dollar till häpnadsväckande 93 miljarder dollar om året.
Arbete utomlands är nyckeln till många fattiga länders utveckling, enligt internationella migrationsorganisationen IOM i Genève.
IOM har gjort en djupstudie av världens utlandsarbetare och hemsändandet av pengar som tjänas i andra länder. Antalet utlandsarbetare har mer än fördubblats sedan 1970, konstaterar studien. Var 35:e person i världen är numera migrant som arbetar utanför sitt födelseland - i kortare eller längre perioder, ibland flera årtionden.
Det betyder också att penningströmmarna från migranterna till hemländerna har vuxit lavinartat. Mellan 1998 och 1999 fördubblades det totala värdet på penningförsändelserna, enligt IOM.

Penningbelopp som skickats hem via officiella kanaler är i dag 50 gånger högre än för 30 år sedan, enligt studien. ”Räknar man med inofficiella kanaler kan summan vara den dubbla”, heter
det.
Migranternas penningförsändelser på 93 miljarder dollar 2003, översteg med god marginal de drygt 68 miljarder dollar som rika länder gav i bistånd till fattiga, enligt IOM.
Penningförsändelserna hjälper till att höja levnadsstandarden för miljoner fattiga runtom i världen. De får pengar till mat, husrum, sjukvård och utbildning vilket inte varit möjligt om släktingar och vänner inte flyttat utomlands och kunnat skicka hem medel.
”Sjukhusräkningar, skolavgifter och begravningar är dyra i Kenya, så jag skickar hem pengar när min familj behöver betala sådana räkningar”, säger kenyanen Njeri som flyttat till USA. Han är en av flera intervjuade i studien.
I många u-länder har penningförsändelserna till och med blivit den största källan av utländsk valuta; större än utländska direktinvesteringar, lån och export av råvaror och tillverkningsvaror.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons