Utkast till lagförslag om datalagring har läckt ut

Ett utkast till lagremissen om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning har läckt ut och finns tillgängligt på internet. I dokumentet står det att nätoperatörer ska tvingas spara användaruppgifter i sex månader.

Under strecket
Publicerad
Annons

Dokumentet består av 99 sidor och har rubriken ”Lagrådsremiss”. Det beskrivs enligt följande: Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning - genomförande av direktiv 2006/24/EG.

Karin Pilsäter, som är Folkpartiets talesperson i fildelningsfrågor och ordförande i näringsutskottet, bekräftar att det rör sig om en version av lagremissen som gäller EU:s datalagringsdirektiv men är noga med att poängtera att det inte är ett färdigt förslag. I vilket skede utkastet är skrivet kan hon inte svara på.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons