Annons

Utkast till lagförslag om datalagring har läckt ut

Ett utkast till lagremissen om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning har läckt ut och finns tillgängligt på internet. I dokumentet står det att nätoperatörer ska tvingas spara användaruppgifter i sex månader.

Under strecket
Publicerad

Dokumentet består av 99 sidor och har rubriken ”Lagrådsremiss”. Det beskrivs enligt följande: Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning - genomförande av direktiv 2006/24/EG.

Annons
Annons
Annons