Annons

Utjämning hämmar Stockholm

Dagens utjämningssystem mellan olika kommuner är ett stort problem för Stockholm. Det slår sönder drivkraften för både tillväxt och bostadsbyggande. Det är dags för en grundlig översyn, skriver Fredrik Johansson och Sofia Linder, Stockholms Handelskammare.

Publicerad

En ny undersökning från Stockholms Handelskammare visar att Stockholmsregionens kommunpolitiker anser att skatteutjämningssystemet inte bara missgynnar Stockholm, utan att det dessutom dämpar tillväxten och bostadsbyggandet i regionen.

Debatten om skatteutjämningen
har länge handlat om rena fördel
ningsfrågor. Vad en kommun vinner förlorar en annan. Från en Stockholmshorisont har detta varit viktigt då systemet onekli
gen drabbar regionen. Systemets
destruktiva roll för tillväxt
och utveckling, för att det skapas
nya resurser, har däremot kommit i skymundan.

Annons
Annons
Annons