Annons
X
Annons
X

Utfodring och jakt – eller svält

Ökade vildsvinsproblem, mer skador på grödor och svältande rådjur. Det blir resultatet om utfodring förbjuds som ökar viltets överlevnad. Vi är mycket oroliga för konsekvenserna om förslaget blir verklighet, skriver Bo Sköld och Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet.

[object Object]
Fokus bör ligga på att öka jakttrycket, snarare än att begränsa utfodringen. Vi är redan på god väg mot att kontrollera vildsvinsstammen och skadorna, skriver Jägareförbundet. Foto: LARS PEHRSON, TOMAS ONEBORG

BRÄNNPUNKT | VILTUTREDNING

Jägare som utfodrar vilt skjuter tre gånger så många vildsvin som de som inte utfodrar – på samma yta.
**Bo Sköld och Daniel Ligné **

Ska det vara förbjudet att utfodra vilda djur som svälter? Frågan känns kanske tillspetsad, men regeringens utredare av jaktlagen öppnar för sådana förbud. Målsättningen är att få färre vildsvin och mindre skador på grödor. Men förslagen riskerar att snarare öka än att minska problemen. Samtidigt som till exempel rådjur kommer att svälta ihjäl. Helt i onödan.

Engagemanget för de vilda djuren är djupt rotat i den svenska folksjälen. Det är därmed självklart för de flesta av oss att man gör insatser när djuren har det svårt. Exempelvis sätter de flesta villaägare upp ett fågelbord och vi är många som matar rådjuren om vintern. Vi gör det för att vi är måna om naturen, eftersom den är så viktig för oss.

Annons
X

Regeringens utredare av jaktlagen kom nyligen med sitt andra delbetänkande. I detta finns förslag om att länsstyrelserna helt ska kunna förbjuda utfodring som ökar viltets överlevnad och minskar dess lidande. Under sommarhalvåret ska det alltid vara förbjudet att stödja vilda djur med foder. Förslagen gäller allt vilt – inte bara vildsvin. Utredaren föreslår att det fortfarande ska vara tillåtet att utfodra för att locka bort viltet från känsliga grödor, men då ska utfodring vara så begränsad att den inte har en stödjande effekt. Men är det möjligt att åstadkomma en avledande effekt utan att samtidigt få en stödjande effekt? Knappast.

Avledande utfodring är en av de verkligt effektiva åtgärderna för att minska skadorna på grödor. Om merparten av en viltstam ska lockas bort från lantbrukarnas attraktiva grödor måste det dock finnas så mycket foder att det räcker till alla. Därmed kommer en del av individerna gynnas på olika sätt.

**Naturvårdsverket föreslås **få definiera hur avledande utfodring ska få bedrivas utan att bli stödjande. Svenska Jägareförbundet menar att det inte är möjligt att få en fungerande avledande utfodring utan att även gynna viltet. Samtidigt ser vi inte ökad överlevnad och minskat lidande som ett problem, tvärtom. Praxis inom svensk viltförvaltning är sedan länge att skador och viltstammarnas storlek ska regleras genom jakt, inte genom svält.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Denna praxis bygger på en stabil etisk grund, där viltstammar vårdas och beskattas. Det ger minskad svält och lidande, samtidigt som vi årligen får 17 000 ton klimatsmart, nyttigt och välsmakande viltkött. Det finns även stöd i forskningslitteraturen för att vildsvinsstammarna och skadorna bäst begränsas genom jakt. Däremot saknas ett entydigt mönster för att begränsningar i rätten att utfodra vilt skulle minska skadorna.

  Faktum är att den undersökning SLU utfört åt Jaktlagsutredningen visar att jägare som utfodrar vilt skjuter tre gånger så många vildsvin som de som inte utfodrar – på samma yta. Utfodringen har troligen positiva effekter, men det råder ingen tvekan om att en tre gånger så hög avskjutning mer än väl kompenserar för den stödjande effekten.

  Fokus bör därför ligga på att öka jakttrycket, snarare än att begränsa utfodringen. Vi är faktiskt redan på god väg mot att kontrollera vildsvinsstammen och skadorna.

  Under de senaste två åren har jägarkåren ökat avskjutningen av vildsvin kraftigt. I ett internationellt perspektiv är detta unikt. Där stammarna varit som tätast har vi på många håll lyckats minska stammen, och jägarna har därefter behållit ett högt jakttryck. Detta avspeglas nu i minskade skador och minskat antal trafikolyckor. Samtidigt har akutgrupper bildats för att snabbt kunna hjälpa lantbrukare, och kurser i att jaga i gröda genomförs. Vi behöver fortfarande öka jakttrycket på många håll, men vi vet nu vad som krävs.

  Vi har visat att vi klarar att reglera vildsvinsstammen med dagens lagstiftning.

  Finns det då inga problem med dagens utfodring? Det gör det absolut. Det förekommer att vilt utfodras med kasserat livsmedel och det finns de som utfodrar alldeles för mycket, vilket vi tar avstånd ifrån. Det finns dock redan lagstiftning som hanterar detta, samtidigt som Svenska Jägareförbundet arbetar intensivt för att få bort avarterna.

  För en fungerande vildsvinsförvaltning krävs ett högt jakttryck på landskapsnivå. Det kräver i sin tur samverkan över ägogränser. Finns det fastigheter eller skyddade områden där vildsvinen inte jagas så söker de snabbt sin tillflykt dit. Vidare behöver jägarna få de verktyg som krävs för att bedriva en effektiv jakt, exempelvis enkla regler och låga avgifter för att få använda åtelkamera. Samtidigt måste jägarna motiveras att lägga all den tid som krävs för att reglera vildsvinsstammen. Det är också viktigt att förenkla reglerna för att kunna få avsättning för vildsvinsköttet.

  I Svenska Jägareförbundet är vi mycket oroliga för konsekvenserna av förslagen i delbetänkandet. Förslagen borde vara inriktade på att förenkla och stimulera till ökad samverkan och jakt. Det behövs med andra ord fler jägare, mer samverkan och ett ökat jakttryck över all yta för att klara av vildsvinsutmaningen. Då får vi positiva effekter med minskade skador, minskade kostnader och mer viltkött i samhället. Liggande förslag kan tyvärr få omvänd effekt. Genom ett komplicerat regelverk som kostar mer för samhället och som inte stimulerar eller ger verktyg för att öka jakttrycket får vi i stället mer skador, ökade kostnader och mindre närproducerat viltkött. Det resultatet borde ingen vilja ha.

  BO SKÖLD

  generalsekreterare

  Svenska Jägareförbundet

  DANIEL LIGNÉ

  riksjaktvårdskonsulent

  Svenska Jägareförbundet

  Annons
  Annons
  X

  Fokus bör ligga på att öka jakttrycket, snarare än att begränsa utfodringen. Vi är redan på god väg mot att kontrollera vildsvinsstammen och skadorna, skriver Jägareförbundet.

  Foto: LARS PEHRSON, TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X