Annons

Utfall om Ryssland löser inte vår försvarskris

Förtroendekrisen för svensk försvarspolitik är så djup att den bör kunna debatteras utan emotionella utfall om tillståndet i Ryssland, skriver Stefan Hedlund i en slutreplik.

Publicerad

Mitt inlägg om Ryssland och det svenska försvaret har väckt livliga reaktioner, varav två har publicerats på denna sida. Det är utmärkt. Problemen är allvarliga och förtjänar debatt. Tyvärr tycks det vara svårt att hålla sakfrågan i fokus.

Jan Pie värjer sig inte så mycket mot mina argument, som mot min användning av begreppet ”förvarsindustriellt komplex” (
Brännpunkt 14/8). Att den bild av Ryssland jag hänvisar till faktiskt har etablerats, och det med stor kraft, torde ingen kunna betvivla. Vem och vilka som varit dess ivrigaste tillskyndare torde inte heller vara svårt att reda ut. Sverige är ett litet land. Namns nämnande leder dock ofelbart till personpolemik, vilket gagnar föga. Min avsikt med att använda begreppet ”komplex” var att antyda att här finns flera tillflöden, varav försvarsindustrin bara är ett.

Annons
Annons
Annons