Annons

”Utdelningsförbudet är ren populism”

Gabriel Urwitz.
Gabriel Urwitz. Foto: Yvonne Åsell

Politikernas beslut att förbjuda utdelningar om permitteringar ska tillåtas kommer leda till ett antal negativa konsekvenser. Det skriver Gabriel Urwitz, ordförande för Segulah.

Under strecket
Publicerad

Coronakrisen ställer nya krav på våra politiker. I en svår situation måste landets politiska ledning – regering och riksdag – visa ledarskap. När det gäller den medicinska bedömningen har politikerna helt lutat sig mot Folkhälsomyndighetens expertråd och undanhållit sig från populistiska åtgärder. Det hade varit lätt för regering och riksdag att fatta snabba beslut om omfattande karantän, om munskydd med mera som säkert kortsiktigt skulle ha uppfattats av allmänheten som handlingskraftigt. Trycket från omvärlden har varit stort och frågorna många varför Sverige har valt en mer sansad strategi när det gäller den medicinska hanteringen av coronaviruset. Men här har regering och riksdag visat tålamod och sannolikt gott omdöme.

Man kan därför fråga sig varför inte samma omdöme kan visas när det gäller frågan om permitteringslöner och utdelningar. Här har regering och riksdag fattat ett beslut om att förbjuda bolag att betala utdelning till aktieägare om vissa av bolagets anställda ska kunna permitteras och uppbära statlig permitteringslön. Jag har tidigare argumenterat för att politikerna inte bör blanda sig i ett företags utdelningsbeslut utan att detta borde lämnas till bolagets bolagsstämma, styrelse och ledning. Och att de som är beroende av aktieutdelningar inte är en liten grupp rika kapitalister utan att det är såväl en stor grupp privatpersoner som institutioner, inte minst bolag som förvaltar våra pensionsmedel och därigenom en mycket stor grupp pensionstagare men även stiftelsevärlden som stöttar svensk forskning, inte minst medicinsk, sociala aktiviteter och kulturliv.

Annons
Annons
Annons